Любов (Крамченко) Гальків
Любов (Крамченко) Гальків
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Втрати людського капіталу України: чинник безробіття
ЛІ Гальків
Економіка і регіони, 110-113, 2009
652009
Людський капітал: басизні поняття та концептуальні положення
ЛІ Гальків
Науковий вісник НЛТУ України 18 (9), 2008
242008
Економічна статистика:[Навч. посібник]
ЛІ Крамченко, НП Лутчин, БС Москаль
Львів:“Новий Світ––2000, 2004
222004
Статистичне оцінювання міграційних процесів в Україні у контексті втрат людського капіталу
ЛІ Гальків
Науковий вісник НЛТУ України 20 (5), 2010
202010
Статистика ринку товарів та послуг: Навчальний посібник
ЛІ Крамченко
Львів:” Новий Світ-2000, 2006
15*2006
Статистика підприємств: Навчальний посібник/За ред. СО Матковського
СО Матковський, ОС Гринькевич, ОЗ Сорочак, ЛІ Кравченко, ...
Львів: Світ, 275-279, 2007
142007
Статистика ринку товарів і послуг:[навч. посібник].–2-ге вид., виправл. та доп
ЛІ Крамченко
Львів: Новий Світ-2000, 2007
14*2007
Дослідження сутності інституційної структури кредитного ринку
ЛІ Гальків, ГВ Миськів
Часопис економічних реформ, 32-38, 2014
13*2014
Інтегральні оцінки втрат людського капіталу регіонів України
ЛІ Гальків
Регіональна економіка, 184-193, 2012
12*2012
Втрати людського капіталу: теорія й методологія дослідження та діагностика: монографія
ЛІ Гальків
Гальків ЛІ-Львів: ЛКА, 2010
12*2010
Оцінка витрат людського капіталу: теорія, методологія, практика
ЛІ Гальків
Instytut rehionalʹnykh doslidz︠h︡enʹ, 2011
11*2011
Statystyka [Statistics]
SO Matkovs'kyj, LI Hal'kiv, OS Hryn'kevych, OZ Sorochak
Matkovs'kyj S. O., Hal'kiv L.I., Hryn'kevych O.S., Sorochak O.Z., 2009
11*2009
Innovatsiynyy imperatyv rozvytku riteylu yak deaktyvator ryzykiv i zahroz sotsial’no-ekonomichniy bezpetsi.[Innovation imperative of retail development as deactivator of risks …
L Hal’kiv, M Demchyshyn, D Hryshchuk
Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ ka politekhnika, 61-68, 2016
6*2016
Загальні витрати на освіту в Україні та їх роль у формуванні інноваційного потенціалу
ЛІ Гальків
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
62014
Статистика ринку товарів і послуг: Навч. посіб. друге видання виправлене та доповнене
ЛІ Крамченко
Львів:«Новий світ–2000, 2007
6*2007
Втрати людського капіталу та їх попередження (теорія, методологія, практика)
ЛІ Гальків
Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж.–Львів:[б. и.], 2013
5*2013
Наукові дослідження з проблем людського капіталу в Україні: обґрунтування актуальності проблематики його втрат
ЛІ Гальків
Вісник Хмельницького національного університету.–Хмельницький: Хмельницький …, 2012
5*2012
Чинники та соціально-економічні ефекти розвитку сільського зеленого туризму в Україні
ОВК Л.І. Гальків
Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр …, 2015
42015
Фінансове забезпечення освітньої складової інтелектуального потенціалу людських ресурсів України
ЛІ Гальків
Ефективна економіка, 2014
42014
Теоретичні засади та інституційне середовище розвитку медичного туризму в системі чинників попередження втрат людського капіталу
ЛІ Гальків, ЛВ Галаз, Й Денбіцка
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми …, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20