Марія Яцимірська
Марія Яцимірська
Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
КУЛЬТУРА МОВИ ЖУРНАЛІСТА
M Яцимірська
Львів: ПАІС, 2017 ( 2-е вид., перероб. і доповнене)., 2017
282017
Культура фахової мови журналіста
M Яцимірська
Львів: ПАІС, 2004. - 332 c., 2004
28*2004
Сучасний медіатекст: словник‐довідник
М Яцимірська
Л.: ПАІС, 128 с., 2005
262005
Медіатекст як продукт журналістської творчості (психолінгвістичний аналіз логічного сприйняття та емоцій)
Яцимірська, МГ, Драган, НВ
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, С. 267–276., 2007
182007
МЕДІАТЕКСТ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ
M Яцимірська
Збірник наукових праць Науково-дослідного центру періодики., С. 489–497., 2003
52003
Мова засобів масової інформації кінця ХХ століття
M Яцимірська
"Актуальні проблеми журналістики". Збірник наукових праць., С.485-490., 2001
52001
Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика. Українська журналістика …, 1993
41993
Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу//
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика. "Українська …, 1993
41993
Культура мови журналіста як показник його інтелекту
M Яцимірська
"Українська журналістика і національне відродження": Зб. наукових праць, С …, 1992
41992
Візуальні тексти в соціальних мережах (рефлексії, концепти, емоції)
М Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 342-350, 2015
32015
МОВА ЗМІ В КУЛЬТУРНОМУ І ТВОРЧОМУ ДИСКУРСІ
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2014
32014
Творче мислення в психолінгвістичних поняттях та категоріях
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, С. 17-27., 2003
3*2003
Загальні особливості мови сучасної української газети
M Яцимірська
Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України …, 1993
31993
Персвазія у світі віртуального комунікування
МГ Яцимірська
Наукові записки Інституту журналістики Київського національного …, 2009
22009
Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика., С.461-467., 2002
22002
Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика., С.48-54., 2001
22001
НАУКА ПРО КОМУНІКУВАННЯ: ҐЕНЕЗА, ЗАСАДИ, МОВА
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 2011
1*2011
Прагматично-комунікативні особливості вербальної комунікації в Інтернеті
M Яцимірська
Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія. Збірник праць кафедри …, 2007
12007
Текст-дискурс як комунікативна сутність мовлення ЗМІ
M Яцимірська
Вісник Львівського університету. Серія журналістика, С. 363-369, 2004
12004
Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти
M Яцимірська
"Проблеми української термінології". Вісник Національного університету …, 2002
12002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20