Олександр Дорохов
Олександр Дорохов
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни “Грунтознавство і механіка грунтів” для студентів за напрямом підготовки 6 …
МТ Кузло, МО Фурсович
8*2011
Токи и моменты асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов в переходном режиме при подключении их к сети
АВ Дорохов, ВБ Финкельштейн
Техн. електродинаміка, 52-54, 2003
52003
Розрахунок теплового режиму напівпровідникових приладів в умовах роботи у складі напівпровідникових апаратів
АГ Сосков, МЛ Глєбова, НО Сабалаєва, ЯБ Форкун
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 58-65, 2014
42014
Зниження динамічних перевантажень з метою підвищення надійності асинхронних генераторів вітроелектроагрегатів, які працюють паралельно з мережею
ОВ Дорохов
Національний технічний ун-т «Харьківський політехнічний ін-т, 2005
32005
Смягчение электродинамических перегрузок при подключении к сети асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов
АВ Дорохов, ВБ Финкельштейн
Електротехніка і електромеханіка, 2003
32003
Динамические характеристики асинхронных генераторов ветроэлектроагрегатов при подключении их к сети через демпфирующее сопротивление с последующим его шунтированием
АВ Дорохов
Електротехніка і електромеханіка, 2003
22003
Гума та її властивості
ЛІ Мельник, ОВ Миронюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРА ІЗ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЮ НАМОТКОЮ ОБМОТОК
ІТ Карпалюк, АВ Дорохов, АО Карюк
12015
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Електричні машини»(для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 «Електромеханіка»).
МЛ Глєбова, ОВ Дорохов, ЯБ Форкун
12014
ГІБРИДНИЙ КОНТАКТОР З ГАЛЬВАНІЧНОЮРОЗВ’ЯЗКОЮ МЕРЕЖІ ТА НАВАНТАЖЕННЯ
АГ Сосков, ОВ Дорохов, НО Сабалаєва, ІО Соскова
Lighting Engineering & Power Engineering, 48-53, 2011
12011
Імітаційна модель обслуговування покупців на аптечному підприємстві
ОВ Дорохов, ЛП Дорохова
НТУ" ХПІ", 2009
12009
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Водні ресурси, їх використання та охорона» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 …
ЛА Волкова, СМ Козішкурт
2017
Менеджмент. Практичні заняття
ВВ Зайченко, ТА Немченко
КНТУ, 2016
2016
Методика энергосбережения построенная на мониторинге данных электропотребления в ЖКХ как связной функции качества теплоснабжения
ИТ Карпалюк, АВ Дорохов, АО Карюк
Харківський національний університет міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Гібридний контактор змінного струму
АГ Сосков, ЯБ Форкун, НО Сабалаєва, ОВ Дрохов
Lighting Engineering & Power Engineering, 47-51, 2014
2014
Автоматизация контроля качества и система анализа характеристик лавинных фотодиодов
АВ Кузнецов, АВ Дорохов
Программные продукты и системы, 2011
2011
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РАСЧЁТ БЕСКОНТАКТНЫХ АВТОМАТОВ-ПУСКАТЕЛЕЙ НА БАЗЕ МОЩНЫХ ТИРИСТОРОВ С ПОВЫШЕННОЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
АГ Сосков, НО Сабалаева, АВ Дорохов
Lighting Engineering & Power Engineering, 72-76, 2011
2011
Гибридный контактор с дополнительными подвижными контактами
АГ Сосков, АВ Дорохов, НО Сабалаева, ИА Соскова, ЯБ Форкун
Электротехника и электромеханика, 2011
2011
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін «Основи метрології та електровимірювань» і «Основи метрології та електричних вимірювань»(для студентів денної та заочної …
ОВ Дорохов, ДВ Тугай
2010
Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін" Електротехніка" та" Електротехніка в будівництві"(для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.060101 …
ОВ Дорохов, ГВ Капустін, ДВ Тугай
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20