Підписатись
Артур Олексин / Artur Oleksyn
Артур Олексин / Artur Oleksyn
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
United territorial communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization
A Korbutiak, Z Lysenko, N Sokrovolska, A Oleksyn, E Yurii
Problems and Perspectives in Management 17 (2), 217, 2019
192019
Особливості та проблеми співпраці страхових компаній та комерційних банків
О Артур
Ефективна економіка, http//www.eco.nomy.nayka.com.ua., 2015
8*2015
Аналіз фінансування вищої освіти в Україні
АГ Олексин
Вісник Ун-ту банк. справи НБУ, 120-122, 2012
72012
Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки
АГ Олексин, ЖП Лисенко
Економіка та держава, 55-60, 2015
42015
Фінансова стійкість місцевого самоврядування: вплив економічної бази та доходів
ЖП Лисенко, АГ Олексин
Бізнес-навігатор, 98-102, 2018
32018
Концептуальні підходи до оцінки бюджетного механізму
НЯ Сокровольська, АГ Олексин
Економічний часопис-ХХІ, 64-67, 2015
32015
Фінансова діяльність вищих навчальних закладів в Україні
АГ Олексин
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 222-227, 2011
32011
Державне регулювання економіки
ВВ Прядко, АГ Олексин
3
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: основні напрямки діяльності та подальше вдосконалення
АГ Олексин, А Дембіцька
Глобальні та національні проблеми економіки, 512-517, 2018
22018
Saudi Arabia Today
GG Kosach
Svobodnaya mysl 2 (1668), 83-96, 2018
22018
Управління видатками місцевих бюджетів в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів
ЛЖ Олексин Артур
Вісник Одеського національного університету. Економіка 21 (6(48)), 150-155, 2016
2*2016
Основи проведення маркетинг-менеджменту ліквідністю комерційного банку та його вплив на банківську систему України
АГ Олексин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
22016
Фінансування розвитку вищих навчальних закладів
АГ Олексин
Теорія та практика державного управління, 257-264, 2011
22011
Порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів
АГ Олексин
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 216-219, 2011
22011
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF LOCAL BORROWING IN UKRAINE
OA Lysenko Zhanna
Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference …, 2017
1*2017
Ефективність застосування банківського менеджменту в сучасних умовах
АГ Олексин, ІВ Пастернак
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2013
12013
STATE REGULATOR’S ROLE IN THE COUNTRY’S BANKING SYSTEM DURING WARTIME
Н Сокровольська, А Корбутяк, А Олексин, О Бойченко
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (49), 43-55, 2023
2023
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
АГ ОЛЕКСИН, ЖП ЛИСЕНКО
Economic Synergy, 209-219, 2023
2023
STATE REGULATOR’S ROLE IN THE COUNTRY’S BANKING SYSTEM DURING WARTIME.
N Sokrovolska, A Korbutiak, A Oleksyn, O Boichenko, N Danik
Financial & Credit Activity: Problems of Theory & Practice 2 (49), 2023
2023
Functioning features of investment guarantee fund for individuals in modern conditions
A Oleksyn, Z Lysenko
Economic Synergy, 209-219, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20