Подписаться
Світлана Прасолова - Svitlana Prasolova (до 1998 г. Халява Світлана)
Світлана Прасолова - Svitlana Prasolova (до 1998 г. Халява Світлана)
Полтавский университет экономики и торговли, кафедра финансов и банковского дела
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання
В Пантелєєв, С Халява
Банківська справа 1 (7), 32-39, 1996
601996
Банківські операції: навчальний посібник та практикум
СП Прасолова, ОС Вовченко
Центр учбової культури, м. Київ, 2013
462013
Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти
СП Прасолова
м. Полтава, Науковий вісник ПУСКУ, 2008
402008
Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування
С Прасолова
Вісник НБУ, 58-61, 2004
332004
Банківські операції
СП Прасолова
навч. посіб. та практ./П 70, 2013
272013
Визначення ціни кредиту-основна складова кредитної стратегії банку в ринкових у мовах
СП Прасолова
Київ," Вісник НБУ", 2003
122003
Пантелєєв ВП Фiнансова стiйкiсть комерцiйного банку: проблеми регулювання
ВП Пантел, СП Халява
Банкiвська справа., 32, 1996
111996
Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system
SP Svitlana Yehorycheva, Oleh Kolodiziev
"Banks and Bank Systems" 2 (12), 60-67, 2017
8*2017
Банківські операції: навч. посібник
СП Прасолова
К.: Центр навчальної літератури 568, 2013
72013
Актуальні аспекти удосконалення оцінки індивідуального кредитного ризику підприємств-позичальників та їх роль у розширенні можливостей національних банків до кредитування …
СП Прасолова
Видавництво УжНУ, 2011
72011
Actual Problems of the Ukraine’s Banking System Capital Stability Management. Banks and Bank Systems, 12 (2), 60-67
S Yehorycheva, O Kolodiziev, S Prasolova
52017
Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки
С Прасолова, О Чернявська
Вісник Національного банку України, 58-64, 2014
52014
Ефективність банківської системи України: актуальні аспекти її регулювання
СП Прасолова
Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика, 2010
52010
Аналіз ролі рефінансування в забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України
СП Прасолова, СБ Єгоричева
Актуальні проблеми економіки 188 (2), 249-259, 2017
4*2017
Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її регулювання.
СП Халява
Харківський держ. ун-т., 1998
41998
Особливості впливу системних ризиків на фінансову безпеку діяльності банків
СП Прасолова
Полтава: РВВ ВНЗУ ПУЕТ, 2014
32014
Управління банківським ризиком ліквідності: актуальні аспекти
СП Прасолова
м. Острог, Видавництво" Національний університет" Острозька академія"", 2007
32007
Вдосконалення розрахунку ціни кредиту банку для забезпечення його конкурентоспроможності на фінансовому ринку України
СП Прасолова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2003
32003
Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління грошовою позицією
СП Халява
Вісник Національного банку України 5 (5), 34 - 38, 1997
31997
Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідків та напрямів регулювання
СП Прасолова
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20