Світлана Прасолова - Svitlana Prasolova (до 1998 г. Халява Світлана)
Світлана Прасолова - Svitlana Prasolova (до 1998 г. Халява Світлана)
Полтавский университет экономики и торговли, кафедра финансов и банковского дела
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання
В Пантелєєв, С Халява
Банківська справа 1 (7), 32-39, 1996
601996
Банківські операції: навч. посіб. та практ
СП Прасолова, ОС Вовченко
К.:«Центр учбової літератури, 2013
392013
Проблеми оцінки та управління процентним ризиком комерційних банків: актуальні аспекти
СП Прасолова
м. Полтава, Науковий вісник ПУСКУ, 2008
372008
Особливості формування крединтої політики банків України з довгострокового інвестування
СП Прасолова
Київ," Вісник НБУ", 2004
332004
Банківські операції
СП Прасолова
навч. посіб. та практ./П 70, 2013
262013
Пантелєєв ВП Фiнансова стiйкiсть комерцiйного банку: проблеми регулювання
ВП Пантел, СП Халява
Банкiвська справа, 32, 1996
121996
Банківські операції.: навч. посібник
СП Прасолова
К.: Центр навчальної літератури 568, 2013
102013
Визначення ціни кредиту-основна складова кредитної стратегії банку в ринкових у мовах
СП Прасолова
Київ," Вісник НБУ", 2003
92003
Актуальні аспекти удосконалення оцінки індивідуального кредитного ризику підприємств-позичальників та їх роль у розширенні можливостей національних банків до кредитування …
СП Прасолова
Видавництво УжНУ, 2011
72011
Actual problems of the capital stability management in the Ukraine’s banking system
SP Svitlana Yehorycheva, Oleh Kolodiziev
"Banks and Bank Systems" 2 (12), 60-67, 2017
6*2017
Ефективність банківської системи України: актуальні аспекти її регулювання
СП Прасолова
Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика, 2010
52010
Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки
С Прасолова, О Чернявська
Вісник Національного банку України, 58-64, 2014
42014
Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її регулювання.
СП Халява
Харківський держ. ун-т., 1998
41998
Аналіз ролі рефінансування в забезпеченні фінансової безпеки банківської системи України
СП Прасолова, СБ Єгоричева
Актуальні проблеми економіки 188 (2), 249-259, 2017
3*2017
Особливості впливу системних ризиків на фінансову безпеку діяльності банків
СП Прасолова
Полтава: РВВ ВНЗУ ПУЕТ, 2014
32014
Управління банківським ризиком ліквідності: актуальні аспекти
СП Прасолова
м. Острог, Видавництво" Національний університет" Острозька академія"", 2007
32007
Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління грошовою позицією
СП Халява
Вісник Національного банку України 5 (5), 34 - 38, 1997
31997
Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідків та напрямів регулювання
СП Прасолова
22019
Особливості циклічності виникнення банківських криз в Україні на сучасному етапі
СП Прасолова
Икономики. София (Болгория).«Бял. ГРАД-БГ» ООД, 2012
22012
Функціонування банківського сектора та кредитної кооперації: теорія і практика: монографія
ІГ Брітченко
Полтава: РВВ ПУЕТ.–2010.–152 с, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20