Людмила Арабаджи-Тіпенко
Людмила Арабаджи-Тіпенко
Асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства МДПУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптаційний потенціал системи кровообігу студентів
ЛІ Арабаджи
Ukrainian Journal of Ecology, 2012
102012
Формирование ценности здорового образа жизни в школьном курсе химии
КФ Янкив, ЛИ Арабаджи
Химия в школе, 35-40, 2016
92016
Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habitats in Pryazov National Natural Park (Ukraine)
AVM S.O. Yarovyi, L.I. Arabadzhi, A.M. Solonenko, O.G. Bren, E.I. Maltsev
Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7 (2) 7 (2), 91-95, 2017
8*2017
Проблемы формирования здоровьесберегающей компетентности на уроках химии
КФ Янкив, ТА Шевчук, ЛИ Арабаджи
Актуальные проблемы химического и экологического образования, 164-168, 2017
22017
Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у курсі хімії основної школи
ОС Максимов, ТО Шевчук, ЛІ Арабаджи
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
22015
Компетентнісний підхід в сучасній освіті.
АТЛІ Арабаджи-Донець Л.І
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної когференції з міжнародною участю …, 2018
12018
ПІДРУЧНИК З ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ
ОС Максимов, ЛІ Арабаджи
ББК 74.262. 4я43+ 24я43 П 32, 123, 2014
12014
Реалізація компетентнісного підходу на уроках хімії
ЛІ Арабаджи-Тіпенко, ЛІ Арабаджи-Донець
Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові …, 2019
2019
Альгоугруповання Сyanoprokaryotа солончаків Приазовського національного природного парку,(Україна) як об'єкт дослідницьких робіт для майбутніх фахівців у галузі біології та …
ЛІ Арабаджи-Тіпенко
Scientific and pedagogic internship «Problems and process of reforming …, 2019
2019
Розростання водоростей галофільних фітоценозів прибережної смуги Азовського моря.
АТЛ І.
ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний …, 2018
2018
The protection and histological peculiarities of Pyrethrum parthenium leaves.
VP O. Pyurko, L. Arabadzhі-Typenko
Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та …, 2018
2018
До вивчення альгофлори солончаків узбережжя Азовського моря.
АТЛ І.
//Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та …, 2018
2018
Різноманіття Сyanoprokaryota солончаків деяких територій приазовського національного природного парку
АЛ Іванівна
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 …, 2018
2018
Высшие водные растения Приазовского национального природного парку
ТА Ярова, ЛІ Арабаджи
Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр …, 2017
2017
Высшие водные растения Приазовского национального природного парка
АЛІ Ярова Тетяна Анатоліївна
Збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції «Сучасний світ як …, 2017
2017
Різноманіття Сyanoproсaryota піщаних намивних ґрунтів Приазовського національного природного парку.
ЄІМ Л.І. Арабаджи, А. М. Солоненко, О.Г.Брен
ХІV з’їзд Українського ботанічного товариства (25-26 квітня 2017 р., м. Київ …, 2017
2017
До вивчення Cyanoprokaryota деяких водойм Приазовського національного природного парку
CОЯЛІ Арабаджи
Ecology and noospherology. 27 (3-4), 110-116, 2016
2016
Cyanoprocaryota of Tubalsкyi Estuary (Azov sea basin)
ЛІ Арабаджи, АМ Солоненко, ОГ Брен, МІ Голубєв
Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical …, 2016
2016
До вивчення Cyanoprocariota Тубальського лиману Приазовського національного природного парку
ЛІ Арабаджи
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Ч. 1: матер. ІІІ Міжнар …, 2016
2016
До вивчення Cyanoprocariota Тащенакського поду Приазовського національного природного парку
ЛІ Арабаджи
Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Ч. І: матер. ІІ Міжнар …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20