Людмила Арабаджи-Тіпенко
Людмила Арабаджи-Тіпенко
Асистент кафедри ботаніки і садово-паркового господарства МДПУ ім. Б. Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптаційний потенціал системи кровообігу студентів
ЛІ Арабаджи
Ukrainian Journal of Ecology, 2012
102012
Формирование ценности здорового образа жизни в школьном курсе химии
КФ Янкив, ЛИ Арабаджи
Химия в школе, 35-40, 2016
92016
Diversity of Cyanoprokaryota in sandy habitats in Pryazov National Natural Park (Ukraine)
AVM S.O. Yarovyi, L.I. Arabadzhi, A.M. Solonenko, O.G. Bren, E.I. Maltsev
Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7 (2) 7 (2), 91-95, 2017
8*2017
Проблемы формирования здоровьесберегающей компетентности на уроках химии
КФ Янкив, ТА Шевчук, ЛИ Арабаджи
Актуальные проблемы химического и экологического образования, 164-168, 2017
22017
Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у курсі хімії основної школи
ОС Максимов, ТО Шевчук, ЛІ Арабаджи
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
22015
Компетентнісний підхід в сучасній освіті.
АТЛІ Арабаджи-Донець Л.І
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної когференції з міжнародною участю …, 2018
12018
ПІДРУЧНИК З ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ
ОС Максимов, ЛІ Арабаджи
ББК 74.262. 4я43+ 24я43 П 32, 123, 2014
12014
Реалізація компетентнісного підходу на уроках хімії
ЛІ Арабаджи-Тіпенко, ЛІ Арабаджи-Донець
Особистісно-професійний розвиток учителя Нової української школи: світові …, 2019
2019
Альгоугруповання Сyanoprokaryotа солончаків Приазовського національного природного парку,(Україна) як об'єкт дослідницьких робіт для майбутніх фахівців у галузі біології та …
ЛІ Арабаджи-Тіпенко
Scientific and pedagogic internship «Problems and process of reforming …, 2019
2019
До вивчення альгофлори солончаків узбережжя Азовського моря
ЛІ Арабаджи-Тіпенко
Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології: матеріали V …, 2018
2018
РІЗНОМАНІТТЯ CYANOPROKARYOTA СОЛОНЧАКІВ ДЕЯКИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
ЛІ Арабаджи-Тіпенко
АРХІТЕКТУРА ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО, 21, 2018
2018
Розростання водоростей галофільних фітоценозів прибережної смуги Азовського моря.
АТЛ І.
ІІ Всеукраїнська наукова інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасний …, 2018
2018
The protection and histological peculiarities of Pyrethrum parthenium leaves.
VP O. Pyurko, L. Arabadzhі-Typenko
Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та …, 2018
2018
До вивчення альгофлори солончаків узбережжя Азовського моря.
АТЛ І.
//Матеріали V Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та …, 2018
2018
Різноманіття Сyanoprokaryota солончаків деяких територій приазовського національного природного парку
АЛ Іванівна
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 …, 2018
2018
Высшие водные растения Приазовского национального природного парку
ТА Ярова, ЛІ Арабаджи
Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів Всеукр …, 2017
2017
Высшие водные растения Приазовского национального природного парка
АЛІ Ярова Тетяна Анатоліївна
Збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції «Сучасний світ як …, 2017
2017
Різноманіття Сyanoproсaryota піщаних намивних ґрунтів Приазовського національного природного парку.
ЄІМ Л.І. Арабаджи, А. М. Солоненко, О.Г.Брен
ХІV з’їзд Українського ботанічного товариства (25-26 квітня 2017 р., м. Київ …, 2017
2017
До вивчення Cyanoprokaryota деяких водойм Приазовського національного природного парку
CОЯЛІ Арабаджи
Ecology and noospherology. 27 (3-4), 110-116, 2016
2016
Cyanoprocaryota of Tubalsкyi Estuary (Azov sea basin)
ЛІ Арабаджи, АМ Солоненко, ОГ Брен, МІ Голубєв
Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20