Lesya Buyak (Буяк Леся Михайлівна),Lesia Buiak
Lesya Buyak (Буяк Леся Михайлівна),Lesia Buiak
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне
ВС Григоркив, ЛМ Буяк, ВК Паучок
Кибернетика и системный анализ, 127-136, 2008
112008
Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі
ВС Григорків, ЛМ Буяк, СВ Іщенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
62011
Модель впливу державного регулювання на стан перехідної економіки
ЛМ Буяк
Економіст: наук. журнал, 46-50, 2009
62009
Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення: монографія
ВС Григорків, ЛМ Буяк, СВ Іщенко
Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015
52015
Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва
ЛМ Буяк, МВ Григорків
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Економіка.-2009 …, 2009
52009
Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля
ВК Паучок, ЛМ Буяк, МВ Григорків
Інноваційна економіка, 329-334, 2013
42013
Математична модель планового впливу на ціну споживчого товару в ринковій економіці
ЛМ Буяк, НВ Кулина, ВК Паучок
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 2011
42011
Modeling the interaction of legal and shadow economies at the macrolevel
VS Grigorkiv, LM Buyak, VK Pauchok
Cybernetics and Systems Analysis 44 (1), 100-106, 2008
42008
Модельне розкриття мультистабільності економіки в полі капіталу, фондів, вексельних пасивів й активів як можливого тла для східчастого піднесення її продуктивності
ЛМ Буяк, ЛВ Данилюк, ОІ Соколовська, ВК Паучок
Науковий вісник НЛТУ України 20 (7), 2010
32010
Модель оптимізації податкового навантаження та аналіз впливу фіскальної політики держави на динаміку економічного росту України/ЛМ Буяк, ОМ Ляшенко/Управлінські інновації
ЛМ Буяк
Тернопіль: ТНЕУ, 137-148, 2012
22012
Modeling the impact of social transfers on the inequality of income distribution in society
O Bashutska, O Bodnar, L Buiak, M Shynkaryk
Atlantis Press, 2019
12019
Representation of a quotient of solutions of a four-term linear recurrence relation in the form of a branched continued fraction
IB Bilanyk, DI Bodnar, LM Buyak
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2019
12019
Современная парадигма моделирования и прогнозирования экономической динамики
ЛМ Буяк
Системные технологии, 2016
12016
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОГО ТА НЕЛЕГАЛЬНОГО СЕКТОРІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
О Ляшенко, Л Буяк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 17-32, 2012
12012
Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку
ЛМ Буяк, ВК Паучок
Науковий вісник НЛТУ України 22 (1), 2012
12012
Вексельне кредитування у низькоефективній економіці
Л Буяк
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 40-47, 2012
12012
Моделювання тіньової економічної діяльності в Україні
ЛМ Буяк, ІС Вінничук
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 130, 2009
12009
Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій
ЛМ Буяк
НАН України, 0
1
Calculation of Tax Burden Based on Behavioral Models
S Olena, B Oksana, B Lesia, K Lesya
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
2019
Mining Credit Interest Rate Data from Multiple Data Sources
V Hryhorkiv, L Buiak, A Verstiak, M Hryhorkiv, O Verstiak, A Berdnuk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20