Інна Вікторівна Нікітченко (Nikitchenko I.V.)
Інна Вікторівна Нікітченко (Nikitchenko I.V.)
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Comparative analysis of inhomogeneity degree of magnetic field of polygradient magnetic separators for purification of bulk materials
IN Irina A. Shvedchikova, Julia Romanchenko
2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES …, 2017
52017
Investigation of influence of separator magnetic system configuration with permanent magnets on magnetic field distribution in working area
J Gerlici, IA Shvedchikova, IV Nikitchenko, JA Romanchenko
Электротехника и электромеханика, 2017
32017
Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів магнітної матриці поліградієнтного сепаратора
ІО Шведчикова, ЮА Романченко, ІВ Нікітченко
Електротехніка і електромеханіка, 2018
12018
Аналіз підходів до усунунення магнітних завад при ферозондовому контролі осей колісних пар
ШОІ Шведчикова І.О.
Вісник СНУ ім. В. Даля., с. 130-135, 2018
2018
Порівняльний аналіз розвантажувальної здатності дискових сепараторів з магнітними системами різних конфігурацій
ІО Шведчикова, ІВ Нікітченко
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2018
2018
Характеристика пакетов прикладных программ для расчета магнитных полей
ИВН Ирина Алексеевна Шведчикова
Тези ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та …, 2018
2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТИНЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАГНИТНОЙ МАТРИЦЫ ПОЛИГРАДИЕНТНОГО СЕПАРАТОРА
ИА Шведчикова, ЮА Романченко, ИВ Никитченко
Электротехника и электромеханика, 2018
2018
DETERMINATION OF THE RATIONAL GEOMETRICAL PARAMETERS OF PLATE TYPE ELEMENTS OF MAGNETIC MATRIX OF THE POLYGRADIENT SEPARATOR
J Gerlici, ІО Shvedchykova, JA Romanchenko, IV Nikitchenko
Электротехника и электромеханика, 2018
2018
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ВКЛЮЧЕНЬ
ШІ Олексіївна, НІ Вікторівна, ММ Олегівна
2017
Analysis of magnetic field distribution in matrix of magnetic separator with lamellar polygradient medium
I Shvedchykova, J Romanchenko, I Nikitchenko
EUREKA: Physics and Engineering, 40-46, 2017
2017
Исследование влияния конфигурации магнитной системы сепаратора на постоянных магнитах на распределение магнитного поля в рабочей зоне
ИА Шведчикова, ИВ Никитченко, ЮА Романченко
Электротехника и электромеханика, 2017
2017
Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням
ВІС Юлия Борисівна Рассказова, Яна Володимирівна Соколова, Інна Вікторівна ...
2016
Автоматичний привід
ВІС Юлия Борисівна Рассказова, Яна Володимирівна Соколова, Інна Вікторівна ...
2016
Структурно-системный анализ магнитных сепараторов с торцевой активной поверхностью
ИВН Ирина Алексеевна Шведчикова
Електромеханічні і енергозберегаючі системи, С.57-63, 2016
2016
Метод прогнозирования работоспособности круглых пил, основаных на термометрическом контроле
ГЛ Мелконов, ИВ Никитченко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2016
2016
Структурно-системний підхід в електромеханіці
ІВ Нікітченко, ЮА Романченко, ІО Шведчикова
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Вплив військових конфліктів на навколишнє середовище та екологію
ІВ Нікітченко, НЮ Прокопенко, ІО Шведчикова
Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2015
2015
Принципы построение системы экологичного мониторинга параметров шахтных вод
ИА Шведчикова, ИВ Никитченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Електроенергетика …, 2015
2015
Сравнительный анализ методов контроля потенциально опасных газов, выделяемых при затоплении шахт
ИВ Никитченко, ИА Шведчикова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
2015
ОБЗОР СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ШАХТНОЙ АТМОСФЕРЫ
ИВ Никитченко
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ …, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20