Інна Вікторівна Мелконова (Melkonova I.V.)
Інна Вікторівна Мелконова (Melkonova I.V.)
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, СНУ ім. В.Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Comparative analysis of inhomogeneity degree of magnetic field of polygradient magnetic separators for purification of bulk materials
IN Irina A. Shvedchikova, Julia Romanchenko
2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES …, 2017
72017
Investigation of influence of separator magnetic system configuration with permanent magnets on magnetic field distribution in working area
J Gerlici, IA Shvedchikova, IV Nikitchenko, JA Romanchenko
Электротехника и электромеханика, 2017
32017
Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів магнітної матриці поліградієнтного сепаратора
ІО Шведчикова, ЮА Романченко, ІВ Нікітченко
Електротехніка і електромеханіка, 2018
22018
Исследование влияния конфигурации магнитной системы сепаратора на постоянных магнитах на распределение магнитного поля в рабочей зоне
ИА Шведчикова, ИВ Никитченко, ЮА Романченко
Электротехника и электромеханика, 2017
12017
IMPROVEMENT OF LAMINATED MATRICES OF POLYGRADIENT ELECTROMAGNETIC SEPARATOR
ІО Шведчикова, ЮА Романченко, ІВ Мелконова
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
Удосконалення пластинчастої матриці поліградієнтного електромагнітного сепаратора
ІО Шведчикова, ЮА Романченко, ІВ Мелконова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
Експериментальна перевірка працездатності дискового магнітного сепаратора нової конструкції
ІО Шведчикова, ІВ Мелконова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
2019
Аналіз підходів до усунунення магнітних завад при ферозондовому контролі осей колісних пар
ШОІ Шведчикова І.О.
Вісник СНУ ім. В. Даля., с. 130-135, 2018
2018
Порівняльний аналіз розвантажувальної здатності дискових сепараторів з магнітними системами різних конфігурацій
ІО Шведчикова, ІВ Нікітченко
Мехатронні системи: інновації та інжиніринг, 2018
2018
Характеристика пакетов прикладных программ для расчета магнитных полей
ИВН Ирина Алексеевна Шведчикова
Тези ІІІ Всеукраїнської інтернет-конференції студентів, аспірантів та …, 2018
2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТИНЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАГНИТНОЙ МАТРИЦЫ ПОЛИГРАДИЕНТНОГО СЕПАРАТОРА
ИА Шведчикова, ЮА Романченко, ИВ Никитченко
Электротехника и электромеханика, 2018
2018
DETERMINATION OF THE RATIONAL GEOMETRICAL PARAMETERS OF PLATE TYPE ELEMENTS OF MAGNETIC MATRIX OF THE POLYGRADIENT SEPARATOR
J Gerlici, ІО Shvedchykova, JA Romanchenko, IV Nikitchenko
Электротехника и электромеханика, 2018
2018
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ФЕРОМАГНІТНИХ ВКЛЮЧЕНЬ
ШІ Олексіївна, НІ Вікторівна, ММ Олегівна
2017
Analysis of magnetic field distribution in matrix of magnetic separator with lamellar polygradient medium
I Shvedchykova, J Romanchenko, I Nikitchenko
EUREKA: Physics and Engineering, 40-46, 2017
2017
Автоматичний гідропривід з об'ємним регулюванням
ВІС Юлия Борисівна Рассказова, Яна Володимирівна Соколова, Інна Вікторівна ...
2016
Автоматичний привід
ВІС Юлия Борисівна Рассказова, Яна Володимирівна Соколова, Інна Вікторівна ...
2016
Структурно-системный анализ магнитных сепараторов с торцевой активной поверхностью
ИВН Ирина Алексеевна Шведчикова
Електромеханічні і енергозберегаючі системи, С.57-63, 2016
2016
Метод прогнозирования работоспособности круглых пил, основаных на термометрическом контроле
ГЛ Мелконов, ИВ Никитченко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2016
2016
Структурно-системний підхід в електромеханіці
ІВ Нікітченко, ЮА Романченко, ІО Шведчикова
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Вплив військових конфліктів на навколишнє середовище та екологію
ІВ Нікітченко, НЮ Прокопенко, ІО Шведчикова
Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20