Інна Вікторівна Мелконова (Melkonova I.V.)
Інна Вікторівна Мелконова (Melkonova I.V.)
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, СНУ ім. В.Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of influence of separator magnetic system configuration with permanent magnets on magnetic field distribution in working area
J Gerlici, IA Shvedchikova, IV Nikitchenko, JA Romanchenko
Электротехника и электромеханика, 2017
112017
Comparative analysis of inhomogeneity degree of magnetic field of polygradient magnetic separators for purification of bulk materials
IN Irina A. Shvedchikova, Julia Romanchenko
2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES …, 2017
82017
Determination of the rational geometrical parameters of plate type elements of magnetic matrix of the polygradient separator
J Gerlici, ІО Shvedchykova, JA Romanchenko, IV Nikitchenko
Электротехника и электромеханика, 2018
62018
Визначення раціональних геометричних параметрів пластинчастих елементів магнітної матриці поліградієнтного сепаратора
ІО Шведчикова, ЮА Романченко, ІВ Нікітченко
Електротехніка і електромеханіка, 2018
42018
Исследование влияния конфигурации магнитной системы сепаратора на постоянных магнитах на распределение магнитного поля в рабочей зоне
ИА Шведчикова, ИВ Никитченко, ЮА Романченко
Электротехника и электромеханика, 2017
32017
Експериментальна перевірка працездатності дискового магнітного сепаратора нової конструкції
ІО Шведчикова, ІВ Мелконова
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
12019
Determining the force function distribution in the working zone of a disk magnetic separator
I Shvedchykova, I Melkonova, H Melkonov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (5), 22-29, 2019
12019
Analysis of magnetic field distribution in matrix of magnetic separator with lamellar polygradient medium
I Shvedchykova, J Romanchenko, I Nikitchenko
EUREKA: Physics and Engineering, 40-46, 2017
12017
Структурно-системный анализ магнитных сепараторов с торцевой активной поверхностью
ИВН Ирина Алексеевна Шведчикова
Електромеханічні і енергозберегаючі системи, С.57-63, 2016
1*2016
Автоматизована система контролю промислових викидів
ІВ Мелконова, ЮА Романченко, ОМ Співак
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Oсобливості моделювання механічних процесів за допомогою методу скінченних елементів в програмному середовищі COMSOL Multiphysics
ГЛ Мелконов, ІВ Мелконова
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Research of magnetic field distribution in the working area of disk separator, taking into account an influence of materials of permanent magnets
I Shvedchykova, I Melkonova, J Romanchenko
EUREKA: Physics and Engineering, 87-95, 2020
2020
Особливості розрахунку параметрів магнітного поля відкритих осесиметричних магнітних систем
ОМ Співак, ВП Ткаченко, ІВ Мелконова
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Чисельні та експериментальні дослідження з визначення ефективності роботи поліградієнтного електромагнітного сепаратора удосконаленої конструкції
ЮА Романченко, ІВ Мелконова, АМ Сухарєвська
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Поріняльний аналіз магнітосепаруючих систем на постійних магнітах компанії Goudsmit Magnetics
ІВ Мелконова
Електромеханічні та інформаційні системи, 2020
2020
IMPROVEMENT OF LAMINATED MATRICES OF POLYGRADIENT ELECTROMAGNETIC SEPARATOR
ІО Шведчикова, ЮА Романченко, ІВ Мелконова
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design …, 2019
2019
ПОКРАЩЕННЯ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ДИСКОВОГО МАГНІТНОГО СЕПАРАТОРА
ІО Шведчикова, ІВ Мелконова
Друкується за рішенням Вченої ради державного вищого навчального закладу …, 2019
2019
Research of the force function distribution in the workplace of the magnetic disc type separator intended for the cleaning of bulk substances from the ferromagnetic impurities
I Shvedchykova, I Melkonova
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2019
2019
Удосконалення пластинчастої матриці поліградієнтного електромагнітного сепаратора
ІО Шведчикова, ЮА Романченко, ІВ Мелконова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2019
2019
Аналіз підходів до усунунення магнітних завад при ферозондовому контролі осей колісних пар
ШОІ Шведчикова І.О.
Вісник СНУ ім. В. Даля., с. 130-135, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20