Ачкасова Світлана Анатоліївна, Ачкасова Светлана Анатольевна, Svitlana Achkasova
Ачкасова Світлана Анатоліївна, Ачкасова Светлана Анатольевна, Svitlana Achkasova
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптація вимог Solvency II до умов функціонування страхового ринку України
НМ Внукова, НН Внукова, NM Vnukova, СА Ачкасова, ИВ Скорик, ...
Фінанси України, С. 76–81, 2013
212013
The governmental regulation of the insurance market in the European integration processes
S Achkasova
Економічний часопис-ХХІ, 49-52, 2015
172015
Identification of the priority instruments affecting regulations on the development of insurance in the framework of international requirements
R Pukała, N Vnukova, S Achkasova
Journal of Insurance, Financial Markets and Consumer Protection 23 (1), 2017, 2017
132017
Антикризове управління діяльністю страхової компанії
СА Ачкасова, ОЕ Максимов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 337–343, 2012
13*2012
Компетентнісний підхід у забезпеченні якісних освітніх послуг при підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
НМ Внукова, СА Ачкасова
Новий колегіум, 26–32, 2009
112009
Improvement of the methodology for assessing the capital adequacy to cover the reinsurance default risk
R Pukała, N Vnukova, S Achkasova, V Smoliak
Economic annals-XXI, 152-156, 2017
102017
Моделирование процесса прямого государственного регулирования развития страхового рынка Украины
НН Внукова, НИ Притула, СА Ачкасова
Страховое дело, 21–27, 2010
92010
Особливості стрес-тестування страхових компаній
НМ Внукова, ВА Смоляк, СА Ачкасова
Вісник КНУ ім. Т.Шевченка. Серія "Економіка", 56–60, 2009
9*2009
Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової безпеки страхової компанії
СА Ачкасова, ОВ Клімчук, ОВ Климчук, SA Achkasova, OV Klimchuk
Молодий вчений, С. 4-8., 2016
62016
Організація забезпечення створення фінансових кластерів транскордонного співробітництва: монографія
НМ Внукова, ВІ Лямець, МЮ Погосова, ОА Ягольницкий, СМ Рудак, ...
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2011
62011
Державне регулювання ліквідності банків України відповідно до вимог Базель
СА Ачкасова, МА Устінєнкова
52014
Формування системи довіри та захисту прав споживачів фінансових послуг: монографія
НМ Внукова, ВА Смоляк, ЖО Андрійченко, СА Ачкасова, ОЄ Бажанов, ...
Х. : АдвА, 2010
5*2010
Методичні підходи до розробки стрес-тесту як інструменту оцінки стресостійкості страхових компаній
СА Ачкасова
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2010
5*2010
Управління розвитком ринків фінансових послуг: Монографія
НМ Внукова, ЖО Андрійченко, СА Ачкасова, ОЄ Бажанов, ...
Харьков: АдвА, 2009
52009
Визначення факторів ризиків для стрес–тестування страхових компаній України в умовах членства в СОТ
СА Ачкасова, SA Achkasova
Управління фінансами в умовах вступу до СОТ: тези доповідей Всеукраїнської …, 2009
52009
The Scale Measurement of the Indicators of the Stress Resistance Assessment of Insurance Companies in Ukraine
S Achkasova
Икономически изследвания, 161-183, 2019
42019
The impact of reinsurer default risk to solvency of insurance company. Economic and legal challenges 2015
S Achkasova, A Volobueva
Proceedings of the 4 International Scientific Conference 59 (2), 14-17, 2015
42015
Rozvytok rynkiv finansovykh posluh v umovakh yevropeiskoi intehratsii [Development of financial services markets in terms of European integration]
NM Vnukova
Kharkiv: TO Ekskliuzyv [in Ukrainian], 2014
42014
Страхові компанії на ринку послуг недержавного пенсійного забезпечення
СА Ачкасова
Управління розвитком.–Х.: ХНЕУ, 79, 2010
42010
Кластеризація страхових компаній України як процес налагодження структурованих зв'язків на ринку фінансових послуг
СА Ачкасова
Управління розвитком ринків фінансових послуг: монографія.-Харків:«АдаА …, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20