Дитятковська Євгенія Михайлівна Дитятковская Евгения Михайловна
Дитятковська Євгенія Михайлівна Дитятковская Евгения Михайловна
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Возможности коррекции уровня цитокинов у больных бронхиальной астмой
ЕМ Дитятковская, ГВ Дзяк
Астма и аллергия 1, 2-3, 2002
122002
Современные подходы к патогенетическому лечению хронической крапивницы
ЕМ Дитятковская, ИА Родкина, ЛВ Грибанова, МА Евтушенко, ...
Астма та алергія, 72-77, 2014
72014
ОСОБЛИВОСТі СЕНСИБіЛіЗАЦії У ХВОРИХ НА ПОЛіНОЗИ В М. ДНіПРОПЕТРОВСЬКУ
ЄМ Дитятковська
42011
Можливості підвищення ефективності алергенспецифічної імунотерапії у хворих на поліноз
ЄМ Дитятковська
Астма та алергія, 39-43, 2013
32013
Обгрунтування підходів до алерген-специфічної імунотерапії у хворих на полінозпредиктора бронхіальної астми/Є. М. Дитятковська
ЄМ Дитятковська
Астма та алергія, 39-42, 2011
22011
Динаміка цитокинів у хворих на поліноз під впливом асіт залежно від спектру сенсибілізації
ЄМ Дитятковська
Імунологія та алергологія: наука і практика, 80-83, 2011
22011
ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПАРЕНТЕРАЛЬНОЇ І ПЕРОРАЛЬНОЇ АЛЕРГЕН-СПЕЦИФІЧНОЇ ІМУНОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ПОЛІНОЗ
ЄМ Дитятковська
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 20-24, 2011
22011
Взаємозв’язок клінічної симптоматики і характеру сенсибілізації у хворих на поліноз
ЄМ Дитятковська
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 16-21, 2011
22011
Особливості алерген-специфічної імунотерапії у хворих на поліноз
ЄМ Дитятковська
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 58-65, 2013
12013
Клінічна та економічна оцінка ефективності фармакотерапії і алерген-специфічної імунотерапії хворих на поліноз
ЄМ Дитятковська
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, 46-50, 2012
12012
Ефективність різних методів та різної кількості курсів АСІТ у хворих на поліноз
ЄМ Дитятковська
Медичні перспективи 17 (3), 2012
12012
Динаміка клінічних симптомів полінозу під впливом різних курсів АСІТ
ЄМ Дитятковська
Медичні перспективи 16 (3), 2011
12011
Темпи і характер динаміки рівня цитокінів під впливом АСІТ у хворих на поліноз
ЄМ Дитятковська
Медичні перспективи 16 (2), 2011
12011
Современные подходы к профилактике и лечению сезонной бронхиальной астмы/ЕМ Дидятковская
ЕМ Дитятковская
Астма та алергія.-2Q1Q, 11-14, 2010
12010
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ IL-4И IFN-Γ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМБИНИРОВАННОЙ АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ (АСИТ) У БОЛЬНЫХ С ПОЛИНОЗОМ И СОЧЕТАННОЙ …
ЕМ Дитятковская, СВ Белецкая
Медичні перспективи 25 (1), 2020
2020
Клинический случай язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией и диффузным серозным перитонитом с развитием в послеоперационном периоде эозинофильного …
НВ Трофимов, ЕМ Дитятковская, АВ Чухриенко, ГЭ Кузнецов, ...
Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні питання алергології», м …, 2019
2019
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЧАСТО РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ КРАПИВНИЦЫ
ЄМ Дитятковська, ЮВ Бендецька, ІА Родкіна, НО Недогибченко
Медичні перспективи 24 (4), 89-93, 2019
2019
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ЧАСТО РЕЦИДИВУЮЧОЇ КРОПИВ'ЯНКИ
ЄМ Дитятковська, ЮВ Бендецька, ІА Родкіна, НО Недогибченко
Медичні перспективи 24 (4), 2019
2019
Особливості пилкової сенсибілізації у хворих на поліноз у місті Дніпро
ЄВ Корецкая, ЄМ Дитятковська
Астма та алергія, 29-34, 2019
2019
Ведення хворих з гострою токсикоалергічною реакцією: аналіз клінічного досвіду з наведенням тяжкого клінічного випадку
ЄМ Дитятковська, СВ Болтянський, СВ Рудейченко, АМ Матушак, ...
Астма та алергія, 80-86, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20