Подписаться
Магрламова Камілла Газанфарівна |Камилла Магрламова
Магрламова Камілла Газанфарівна |Камилла Магрламова
Дніпропетровська медична академія, кафедра мовної підготовки, старший викладач
Подтвержден адрес электронной почты в домене dma.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи як складової природоохоронної роботи в основній школі
КГ Магрламова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2011
172011
Портфоліо як засіб формування професійної компетентності майбутнього лікаря
КГ Магрламова
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки …, 2018
82018
Виховання в учнів ціннісного ставлення до природи: Навчально методичний посібник
КГ Магрламова
Дніпропетровськ: Вид.«Наука і освіта, 57, 2008
62008
Формування ціннісного ставлення до природи у змісті екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл
КГ Магрламова
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук, праць/гол. ред. СО Сисоєва …, 2008
52008
Використання інтерактивних педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх лікарів у Великій Британії
КГ Магрламова
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2017
32017
Викладач вищої медичної школи одна з ключових фігур реформи вищої медичної освіти
К Магрламова
Молодь і ринок, 2020
22020
Міжпредметні зв’язки геологічних знань з предметами природничо-математичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Інноваційна педагогіка 3 (10), 43-46, 2019
22019
Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров’я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти
К Магрламова
Молодь і ринок 11 (178), 6-11, 2019
22019
Теоретичні і практичні засади професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії
КГ Магрламова
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, Україна, 2018
22018
Упровадження досвіду професійної підготовки майбутніх лікарів Великої Британії у прогностичний розвиток системи медичної освіти України
КГ Магрламова
Імідж педагога 2 (179), 31-35, 2018
22018
Специфіка підготовки педагогічного персоналу для навчання майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах
ОВ Акімова, ГП Пустовіт, КГ Магрламова
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 23, 290-300, 2018
22018
Основні підходи до реформування вищої медичної освіти як визначального чинника системи охорони здоров'я
КГ Магрламова
Збірник наукових праць" Педагогічні науки" 81 (том 2), 154-158, 2018
22018
Ключові професійно-педагогічні компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів
К Магрламова
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
22018
Особливості професійної підготовки майбутніх лікарів у вітчизняній системі медичної освіти
КГ Магрламова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
22018
Розвиток якості вищої медичної освіти у Великій Британії
К Магрламова
Молодь і ринок, 97-103, 2018
22018
Интерактивные методы и Е-обучение для медицинских студентов в дерматологии
КГ Магрламова
Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология 1, 128-131, 2017
22017
Медична освіта в Англії і Великобританії
КГ Магрламова
News of science and education 1 (49), 38-43, 2017
22017
Огляд галузевої нормативної бази перебудови вищої медичної освіти на початку ХХІ сторіччя у Великій Британії
КГ Магрламова, НО Слюсар
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
12019
Професійна підготовка майбутніх лікарів в умовах ринку праці Великої Британії
КГ Магрламова
Імідж сучасного педагога, 47-51, 2018
12018
Державні програми організації професійної підготовки майбутніх лікарів у вищих медичних навчальних закладах Великої Британії
К Магрламова
ScienceRise: Pedagogical Education 3 (23), 19-22, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20