Follow
Тихий Володимир Павлович
Тихий Володимир Павлович
Киевский региональный центр Национальная академия правових наук Украины
Verified email at voliacable.com
Title
Cited by
Cited by
Year
Уголовно-правовая охрана общественной безопасности
ВП Тихий
Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981
1391981
Кримінальне право України
МІ Бажанов, ВВ Сташис, ВЯ Тацій
Електронна бібліотека Pravo. biz. ua.: юрид. б-ка. URL: http://pravoznavec …, 2005
1222005
Безпека як фундаментальна категорія в методології правознавства (до постановки проблеми)
М Панов, ВП Тихий
видавництво" Право", 2000
832000
Кримінально-правовий інститут стадії вчинення злочину
ВП Тихий
652013
Ответственность за хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ по советскому уголовному праву
ВП Тихий
Вища шк, 1976
611976
Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности обращения с общеопасными предметами
ВП Тихий
К.: УМК ВО, 10, 1989
521989
Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень
В Тихий
Вісник Конституційного Суду України, 62-71, 2001
512001
Особа–під охороною кримінального закону
ВВ Сташис, МІ Бажанов
Х.: Право, 51, 1996
431996
Безпека людини: поняття, правове забезпечення, значення, види
ВП Тихий
Вісник Національної академії правових наук України, 31-46, 2016
412016
Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України
В Тихий
Вісник Конституційного Суду України, 38-45, 1998
401998
Злочини проти суспільної (загальної) безпеки: конспект лекцій
ВП Тихий
Х.: Національна юридична академія України, 1996
361996
Злочин, його види та стадії: науково-практичний коментар
ВП Тихий, МІ Панов
К.: Видавничий дім «Промені, 40, 2007
322007
Проблемы уголовно-правовой охраны общественной безопасности: понятие и система преступлений, совершенствование законодательства
ВП Тихий
дис.... д-ра юрид. наук/ВП Тихий.–Х.: Б. и, 1987
321987
Право людини на безпеку (конституційно-правові аспекти)
В Тихий, М Панов
Вісник Конституційного Суду України 6, 57-61, 2000
292000
Захист конституційних прав і свобод Конституційним Судом України за зверненнями фізичних та юридичних осіб
В Тихий
Вісник Конституційного Суду України, 67-71, 2001
272001
Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України
ВП Тихий
Вісник Академії адвокатури України, 5-18, 2007
262007
Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки
О Скрипнюк, В Тихий
Вісник Конституційного Суду України, 42-49, 2002
262002
Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень
В Тихий
видавництво" Право", 2006
222006
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студенів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
202007
Кримінальне право України. Загальна частина
МІ Бажанов, ВВ Сташис, ВЯ Тацій, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
202005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20