Подписаться
Olha Sakno / Ольга Сакно
Olha Sakno / Ольга Сакно
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, PSACEA
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прогнозування фактичного терміну експлуатації та призначення нормативного ресурсу шин вантажних автомобілів
ОП КРАВЧЕНКО, ОП САКНО, ОВ ЛУКІЧОВ
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 89-95, 2011
112011
Порівняльне дослідження законів розподілу фактичного ресурсу пневматичних шин різних видів автотранспорту
ВП Ткаченко, ОП Сакно
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 84-95, 2010
112010
Порівняльний аналіз норм та фактичного ресурсу шин автотранспорту в умовах Донбасу
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов
Вісник СНУ ім. В. Даля, 149, 2010
112010
Аналіз чинників, що визначають інтенсивність і характер зносу протектора шин та його зв'язок з технічним станом елементів автомобіля
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, МІ Гнатюк
Наукові нотатки, 170-176, 2011
102011
До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації
СВ Захаров, ОП Кравченко, ОП Сакно
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 2 (2 (53)), 52-57, 2010
102010
Оборудование для экспериментального исследования курсовой устойчивости движения легкового автомобиля
АВ КУПЛИНОВ, АВ ПЕТРОВ, ОП САКНО
Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту, 48, 2007
82007
Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів:[навчальний посібник]
ВП Сахно, ВМ Поляков, АВ Костенко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, ...
Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія, 2014
72014
Аналіз моделей розрахунку показників довговічності, зносу і ресурсу пневматичних шин вантажних автомобілів.
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, ВД Винокуров
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 92-95, 2011
72011
К вопросу анализа управляемостинелинейной модели автомобиля
АП Кравченко, ВГ Вербицкий, МИ Загороднов, ВА Банников, ОП Сакно, ...
СНУ ім. В. Даля, 2010
72010
Визначення ресурсу шин вантажних автомобілів за коефіцієнтами впливу експлуатаційних факторів та їх оцінка експертним аналізом
ОП Сакно, ОП Сакно
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу …, 2011
62011
К вопросу анализа надежности автомобильных шин
АП Кравченко, ОП Сакно
АП Кравченко, ОП Сакно, 218-222, 2010
62010
Поліпшення технічного сервісу автомобілів на підставі контролю інтенивності зносу шин
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов
ХНТУСГ, 2012
52012
До аналiзу надiйностi автомобiльних шин в умовах експлуатацiї
О Кравченко, О Сакно, О Лукiчов
Десятий мiжнародний симпозiум українських iнженерiв-механiкiв у Львовi …, 2011
52011
До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації
О Кравченко, О Сакно, О Лукічов, С Захаров, В Винокуров
Машинознавство, 35-38, 2010
52010
К анализу методов оценки надежности автомобильных шин при устойчивом движении легкового автомобиля
АП Кравченко, ОП Сакно
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 240-243, 2010
52010
Метод звукової вібраційної обробки та його експериментальні дослідження
СВ Ковалевський, СА Матвієнко, ОП Сакно, ОВ Лукічов
Наукові нотатки, 129-134, 2013
42013
Анализ причин выхода из строя пневматических шин грузовых автомобилей ООО «ДИСК»
АВ Лукичев, МИ Гнатюк, ВД Винокуров, ОП Сакно
АВ Лукичев, МИ Гнатюк, ВД Винокуров и др, 13-14, 2010
42010
The Research Of Service Life Of Major Unit Assemblies Of Road Train And The Expertise Of Expert Analysis Of Causes Of Changes Of Their Technical State
V Sakhno, V Poliakov, O Sakno, O Lysyi
The National Transport University Bulletin: A Scientific and Technical …, 2015
32015
To The Simulation Of The Road Train Maintenance And Repair System
V Sakhno, O Sakno, O Lysyi
Young Scientist, 54-57, 2015
32015
Аналіз умов забезпечення працездатності автотранспортних засобів на основі удосконалення системи технічного обслуговування
ВП Сахно, ОП Сакно, ОВ Лисий
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20