Подписаться
Olha Sakno / Ольга Сакно
Olha Sakno / Ольга Сакно
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture, PSACEA
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. В 3 ч. Ч. 1. Динамічність та паливна економічність автотранспортних засобів:[навчальний посібник]
ВП Сахно, ВМ Поляков, АВ Костенко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, ...
Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія, 2014
192014
Прогнозування фактичного терміну експлуатації та призначення нормативного ресурсу шин вантажних автомобілів
ОП КРАВЧЕНКО, ОП САКНО, ОВ ЛУКІЧОВ
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 89-95, 2011
112011
Порівняльне дослідження законів розподілу фактичного ресурсу пневматичних шин різних видів автотранспорту
ВП Ткаченко, ОП Сакно
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 84-95, 2010
112010
Порівняльний аналіз норм та фактичного ресурсу шин автотранспорту в умовах Донбасу
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов
Вісник СНУ ім. В. Даля, 149, 2010
112010
До аналізу надійності автомобільних шин в умовах експлуатації
СВ Захаров, ОП Кравченко, ОП Сакно
Вісник ЖДТУ. Серія" Технічні науки" 2 (2 (53)), 52-57, 2010
112010
Аналіз чинників, що визначають інтенсивність і характер зносу протектора шин та його зв'язок з технічним станом елементів автомобіля
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, МІ Гнатюк
Наукові нотатки, 170-176, 2011
102011
Оборудование для экспериментального исследования курсовой устойчивости движения легкового автомобиля
АВ КУПЛИНОВ, АВ ПЕТРОВ, ОП САКНО
Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту, 48, 2007
82007
Аналіз умов забезпечення працездатності автотранспортних засобів на основі удосконалення системи технічного обслуговування
ВП Сахно, ОП Сакно, ОВ Лисий
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
72015
Управління ресурсом шин засобів транспорту за рахунок удосконалення контролю зносу протектора
ОП Сакно
В. Даля, 2013
72013
Аналіз моделей розрахунку показників довговічності, зносу і ресурсу пневматичних шин вантажних автомобілів.
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов, ВД Винокуров
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 92-95, 2011
72011
Визначення ресурсу шин вантажних автомобілів за коефіцієнтами впливу експлуатаційних факторів та їх оцінка експертним аналізом
ОП Сакно, ОП Сакно
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу …, 2011
72011
К вопросу анализа управляемостинелинейной модели автомобиля
АП Кравченко, ВГ Вербицкий, МИ Загороднов, ВА Банников, ОП Сакно, ...
СНУ ім. В. Даля, 2010
72010
Поліпшення технічного сервісу автомобілів на підставі контролю інтенсивності зносу шин
ОП Кравченко, ОП Сакно, ОВ Лукічов
Харків: ХНТУСГ, 2012
62012
К вопросу анализа надежности автомобильных шин
АП Кравченко, ОП Сакно
АП Кравченко, ОП Сакно, 218-222, 2010
62010
A modelling approach to the transport support for the harvesting and transportation complex under uncertain conditions
I Medvediev, P Eliseyev, I Lebid, O Sakno
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 977 (1), 012003, 2020
52020
До аналiзу надiйностi автомобiльних шин в умовах експлуатацiї
О Кравченко, О Сакно, О Лукiчов
Десятий мiжнародний симпозiум українських iнженерiв-механiкiв у Львовi …, 2011
52011
Impact evaluation of piston rings mobility on a gas passage in an internal combustion engine (ICE)
V Zarenbin, T Kolesnikova, O Sakno, V Ollo, V Klimenko
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 187-201, 2019
42019
До багатофакторної моделі порівняння експлуатаційних показників автопоїздів
ВП Сахно, ОП Сакно, ОВ Лисий, ВВ Клименко, АВ Лысый
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2015
42015
The Research Of Service Life Of Major Unit Assemblies Of Road Train And The Expertise Of Expert Analysis Of Causes Of Changes Of Their Technical State
V Sakhno, V Poliakov, O Sakno, O Lysyi
The National Transport University Bulletin: A Scientific and Technical …, 2015
42015
To The Simulation Of The Road Train Maintenance And Repair System
V Sakhno, O Sakno, O Lysyi
Young Scientist, 54-57, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20