Жанна Денисюк / Zhanna Denysyuk
Жанна Денисюк / Zhanna Denysyuk
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Подтвержден адрес электронной почты в домене nakkkim.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Internet memes as a means of post-folklore communication
Z Denysyuk
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2017
62017
Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації
ZZ Denysyuk
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2016
62016
Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі
ЖЗ Денисюк
Київ: НАКК-КіМ, 2017
52017
Масова культура і проблеми національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації
ЖЗ Денисюк
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв …, 2009
52009
Масова культура як чинник трансформування національнокультурної ідентичності в умовах глобалізації
ЖЗ Денисюк
автореф. дис.… канд. культурології/ЖЗ Денисюк, 2009
52009
Телебачення як система ідентифікацій і конструювання реальності
ЖЗ Денисюк
52007
ВІРТУАЛЬНІСТЬ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПОЛЕ КОНСТРУЮВАННЯ УЯВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ЖЗ Денисюк
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 8-12, 2016
42016
Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації
Z Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 29-35, 2017
32017
Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація
ВВ Карпов, ОМ Збанацька, ЖЗ Денисюк
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 19-25, 2017
32017
ФЕНОМЕН ГЛАМУРУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ УЯВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ЖЗ Денисюк
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство, 26-30, 2016
32016
Концептуалізація музейного простору в контексті формування нової меморіальної ідентичності
ЖЗ Денисюк
Музейна справа та освіта в Україні. 13-14 листопада 2014 р., 43-47, 2014
32014
Бойовий прапор 3-ї Залізної стрілецької дивізії Армії УНР
ЖЗ Денисюк
Український військовий музей, 63-65, 2009
3*2009
Пам'ятки української військової історії в бельгійському музеї
ЖЗ Денисюк
Військово-історичний альманах, 160, 2006
3*2006
Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства
ЖЗ Денисюк
Автореф. дис.… доктора культурології. 26.00. 01 «Теорія та історія культури …, 2018
22018
Ігровий компонент постфольклору в середовищі інтернет-комунікації
ZZ Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 7-12, 2017
22017
Зооморфна символіка на нарукавних знаках Збройних Сил україни
ЖЗ Денисюк
Оружие и охота, 60-64, 2002
2*2002
Influence of the information and communication environment on the axiosphere of society
Z Denysyuk
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
12018
Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства
ZZ Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 127-131, 2018
12018
Етнокультурні цінності в контексті трансформацій соціуму
Z Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (4), 57-61, 2017
12017
Інтернет як середовище трансляції етнокультурних цінностей
ЖЗ Денисюк
Секція I, 132, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20