Жанна Денисюк / Zhanna Denysyuk
Жанна Денисюк / Zhanna Denysyuk
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Підтверджена електронна адреса в nakkkim.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації
ZZ Denysyuk
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2016
102016
Постфольклор інтернет-комунікації в аксіологічному вимірі
ZZ Denysyuk
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2017
82017
Internet memes as a means of post-folklore communication
Z Denysyuk
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2017
62017
Масова культура як чинник трансформування національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації
ЖЗ Денисюк
ступеня канд. культ.: спец. 26.00. 01,, Теорія та історія культури”/ЖЗ Денисюк, 2010
62010
Бойовий прапор 3-ї Залізної стрілецької дивізії Армії УНР
ЖЗ Денисюк
Український військовий музей, 63-65, 2009
6*2009
Телебачення як система ідентифікацій і конструювання реальності
ЖЗ Денисюк
62007
Інтернет-меми як засіб постфольклорної комунікації
ZZ Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (2), 29-35, 2017
52017
Музейна евристика: теоретичні основи та практична реалізація
ВВ Карпов, ОМ Збанацька, ЖЗ Денисюк
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 19-25, 2017
52017
ФЕНОМЕН ГЛАМУРУ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ УЯВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ЖЗ Денисюк
Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство, 26-30, 2016
52016
Концептуалізація музейного простору в контексті формування нової меморіальної ідентичності
ЖЗ Денисюк
Музейна справа та освіта в Україні. 13-14 листопада 2014 р., 43-47, 2014
52014
Масова культура і проблеми національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації
ЖЗ Денисюк
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв …, 2009
52009
Постфольклор комунікативних інтернет-практик у функціонуванні аксіосфери суспільства
ЖЗ Денисюк
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018
42018
ВІРТУАЛЬНІСТЬ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПОЛЕ КОНСТРУЮВАННЯ УЯВНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ
ЖЗ Денисюк
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 8-12, 2016
42016
Пам'ятки української військової історії в бельгійському музеї
ЖЗ Денисюк
Військово-історичний альманах, 160, 2006
4*2006
Культурне середовище інтернету у функціонуванні аксіосфери суспільства
ЖЗ Денисюк
Культура України. Серія: Культурологія, 177-184, 2017
32017
Ігровий компонент постфольклору в середовищі інтернет-комунікації
ZZ Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 7-12, 2017
32017
Зооморфна символіка на нарукавних знаках Збройних Сил україни
ЖЗ Денисюк
Оружие и охота, 60-64, 2002
3*2002
Репрезетація етнокультурних цінностей у текстах постфольклору
ZZ Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (1), 62-66, 2018
22018
Вплив інформаційно-комунікативного середовища на аксіосферу суспільства
ZZ Denysyuk
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 1 (3), 52-55, 2017
22017
Цінності етнокультури в умовах соціокультурних трансформацій
ZZ Denysyuk
Культура і сучасність, 15-20, 2017
22017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20