Підписатись
Iryna Snihurova (ORCID: 0000-0002-9637-2428)
Iryna Snihurova (ORCID: 0000-0002-9637-2428)
Інші іменаСнігурова І.І., Ірина Снігурова
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Didactic component of teaching foreign languages for specific purposes: formation of communication and translation skills
L Garnyk, I Snihurova
Language and intercultural communication: theory and practice, 205-216, 2021
52021
Competitive strength of educational services: factors, risks and perspectives
LP Garnyk, II Snihurova
Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи …, 2020
22020
Особенности обучения русскому языку китайских студентов в техническом вузе
ЛВ Романек, ИИ Снегурова
Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник …, 2019
22019
Мовний пуризм в Україні
АС Богатирьова, ІІ Снігурова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2022
12022
Навчання письмового мовлення іноземних фахівців у технічному університеті
ІІ Снігурова, ЛВ Романьок
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2017
12017
Поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання української мови як чинник ефективного формування мовленнєвої компетенції майбутніх інженерів
ІІ Снігурова
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного …, 2017
12017
Фразеологія як скарбниця етнокультурних стереотипів (на матеріалі українських прислів’їв і приказок)
ІІ Снігурова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2023
2023
Сучасні концепції навчання іншомовному спілкуванню
ІІ Снігурова
Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб …, 2023
2023
Socio-economic and humanitarian aspects relevant to post-war renovation of Ukraine in European integration perspective
LP Garnyk, II Snihurova
Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами 19 …, 2023
2023
Methodological approaches to constructing optimal learning trajectory for formation of communicative skills in different categories of learners
LP Garnyk, II Snihurova
2023
Мова–душа народу (концептуальні засади фразеологічного словника)
ІІ Снігурова, ТФ Осіпова
Редакційна колегія: Голобородько КЮ, Радчук ОВ, Скоробогатова ОО …, 2023
2023
Трембіта та егокання-мова гуцулів
ОЛ Курилюк, ІІ Снігурова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2023
2023
Значення українських словників у підвищенні мовленнєвої культури сучасних молодих фахівців
КД Решетняк, ІІ Снігурова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2023
2023
Inclusive education and social guarantees in the context of post-war recovery of Ukraine
II Snihurova, LP Garnyk
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023
2023
Формування культури мовлення іноземних студентів у сучасних умовах
ІІ Снігурова
Харківський національний автомобільно-дорожній універститет, 2023
2023
Teoretical and practical aspects of conducting research on integration processes and intercultural communication within educational space
LP Garnyk, II Snihurova, IO Danchenko
Наукові інновації та передові технології.-2023.-№ 1 (15).-С. 288-306, 2023
2023
Молодіжний сленг як мовне явище
ІД Сімоненко, ІІ Снігурова
Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес …, 2022
2022
Cognitive-linguistic aspects of assessment the level of knowledge and quality of provided educational services in Ukrainian language learning
LP Garnyk, II Snihurova
2022
Перші етапи зародження писемності
ТВ Журавльова, ІІ Снігурова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2022
2022
Формування якостей лідера з урахуванням особливостей української ментальності
ІІ Снігурова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20