Follow
Бевз Анна Володимирівна / Anna Bevz / Анна Бевз
Бевз Анна Володимирівна / Anna Bevz / Анна Бевз
Аспірантка кафедри природничих наук та методик їх викладання ЦДПУ ім.В.Винниченка
Verified email at kspu.kr.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості формування професійної компетентності фахових молодших бакалаврів
АВ Бевз
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 212-216, 2020
32020
Особливості методів навчання фізики і астрономії у коледжах на засадах індивідуального підходу
АВ Бевз
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 1 (177), 30-34, 2019
22019
Мотиваційна діяльність викладача фізики у закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на засадах індивідуального підходу
МІ Садовий, АВ Бевз
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
12018
СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВА КОМПОНЕНТА КУРСУ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ
АВ Бевз
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 150-155, 2021
2021
ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З ФІЗИКИ ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
АВ Бевз
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 202-205, 2021
2021
Features of Physics Education of Students Of Vocational Colleges Of Engineering During Covid-19
A Bevz
CURRENT PROBLEMS OF HARMONIZATION OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN THE MODERN …, 2021
2021
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМУВАНОГО НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ
АВ Бевз
Редакційна колегія, 3, 2021
2021
Формування природничо-наукової та самоосвітньої компетентності на прикладі предметної компетентності з фізики та астрономії
А Дробін, В Гайда, А Бевз
Pedagogy and Psychology, 22-25, 2020
2020
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
АВ Бевз
«ІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та …, 2020
2020
Формування технологічної компетентності під час навчання фізики
АВ Бевз, НМ Крамаренко
Інноваційна педагогіка 1 (22), 28-31, 2020
2020
СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ НАВЧАННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО КУРСУ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
АВ Бевз
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 177-179, 2019
2019
Використання освітніх цифрових платформ у навчанні курсу фізики і астрономії
АВ Бевз
Реалії і перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти, 90-91, 2019
2019
Виховні можливості занять з фізики та астрономії у інженерних коледжах
АВ Бевз
Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ У КОЛЕДЖАХ
МІ Садовий, АВ Бевз
ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО–2019, 140, 2019
2019
Фізика і астрономія. Навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту та профільний рівень) ; авторський колектив Національної академії …
ОІ Ляшенко, ВГ Бар'яхтар, АВ Бевз, ЛЮ Благодаренко, МВ Головко, ...
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15