Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
ЗУНУ, кафедра банківського бізнесу
Verified email at wunu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, НД Гандзола, ...
Вектор, 2012
352012
Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
ТНЕУ, 2008
352008
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку
О Дзюблюк, Л Прийдун
ФОП Паляниця В.А., 2015
20*2015
Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування
Л Прийдун
ТНЕУ, 2011
202011
Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків
Л Прийдун
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 201-209, 2011
182011
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
102010
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
92017
Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності
ЛМ Прийдун
Сталий розвиток економіки, 12, 2012
92012
Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю
Л Прийдун
ТНЕУ, 2010
82010
Методи та інструменти управління кредитним ризиком при обслуговуванні корпоративних клієнтів банку
ЮЮ Вергелюк
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 2013
72013
Актуальні проблеми оцінки кредитного ризику банку: нові вимоги та вплив на кредитування
Л Ониськів
Глобальні та національні проблеми економіки, 542-547, 2017
62017
Ефективне управління проблемними кредитами як основа оптимізації відносин між банком та позичальником [Электронный ресурс]/Любов Прийдун
ЛМ Прийдун
Режим доступа, 2013
62013
Суть та особливості проведення стрес-тестування для кредитного ризику
ЛМ Прийдун
Доступний з http://intkonf. org/priydun-lm-sut-ta-osoblivosti …, 2010
62010
Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн
Л Прийдун
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 93-99, 2008
62008
Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитним ризиком
Л Прийдун
Вісник Тернопільського нац. екон. ун-ту, 117-125, 2009
52009
Теоретичні аспекти визначення сутності кредитного ризику банку
ЛМ Прийдун
ПВНЗ «Буковинський університет». Збірник наукових праць «Економічні науки …, 0
5
Оптимизация структуры кредитного портфеля банка в условиях неопределенности среды функционирования
ЛМ Прийдун
Теория и практика общественного развития, 2014
42014
Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком
ГО Дорошенко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 157-162, 2013
32013
Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності
Л Прийдун
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3207, 2014
22014
Кредитний ризик банку: суть та значення
Л Прийдун
Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації: матеріали ХІІ …, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20