Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
ТНЕУ, 2008
322008
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, НД Гандзола, ...
Вектор, 2012
282012
Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків
Л Прийдун
Економічна думка, 2011
202011
Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування
Л Прийдун
ТНЕУ, 2011
162011
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку
О Дзюблюк, Л Прийдун
ФОП Паляниця В.А., 2015
11*2015
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
112010
Актуальні проблеми оцінки кредитного ризику банку: нові вимоги та вплив на кредитування
Л Ониськів
Глобальні та національні проблеми економіки, 542-547, 2017
82017
Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю
Л Прийдун
ТНЕУ, 2010
82010
Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності
ЛМ Прийдун
Сталий розвиток економіки, 12, 2012
72012
Ефективне управління проблемними кредитами як основа оптимізації відносин між банком та позичальником [Электронный ресурс]/Любов Прийдун
ЛМ Прийдун
Режим доступа: http://intkonf. org/priydun–lm–efektivne–upravlinnya …, 2013
62013
Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн
Л Прийдун
Економічна думка, 2008
62008
Суть та особливості проведення стрес-тестування для кредитного ризику
ЛМ Прийдун
Україна наукова: матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет …, 2010
52010
Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитним ризиком
Л Прийдун
Вісник Тернопільського нац. екон. ун-ту, 117-125, 2009
52009
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л Прийдун
Глобальні та національні проблеми економіки, 763-768, 2015
42015
Теоретичні аспекти визначення сутності кредитного ризику банку
ЛМ Прийдун
ПВНЗ «Буковинський університет». Збірник наукових праць «Економічні науки …, 0
4
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
32017
Оптимизация структуры кредитного портфеля банка в условиях неопределенности среды функционирования
ЛМ Прийдун
Теория и практика общественного развития, 2014
32014
Методи та інструменти управління кредитним ризиком при обслуговуванні корпоративних клієнтів банку
ЮЮ Вергелюк
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 2013
32013
Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком
ГО Дорошенко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 157-162, 2013
22013
Оптимізація регулятивного впливу Національного банку України на банківські кредитні операції
L Pryidun
Економічний часопис-ХХІ, 34-37, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20