Подписаться
Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
ЗУНУ, кафедра банківського бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку
О Дзюблюк, Л Прийдун
ФОП Паляниця В.А., 2015
422015
Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Світ фінансів, 8-19, 2017
402017
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, НД Гандзола, ...
Вектор, 2012
392012
Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування
Л Прийдун
ТНЕУ, 2011
342011
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
242017
Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків
Л Прийдун
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 201-209, 2011
192011
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
152010
Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю
Л Прийдун
ТНЕУ, 2010
122010
Актуальні проблеми оцінки кредитного ризику банку: нові вимоги та вплив на кредитування
Л Ониськів
Глобальні та національні проблеми економіки, 542-547, 2017
92017
Методи та інструменти управління кредитним ризиком при обслуговуванні корпоративних клієнтів банку
ЮЮ Вергелюк
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 195-198, 2013
92013
Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності
ЛМ Прийдун
Сталий розвиток економіки, 12, 2012
92012
Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн
Л Прийдун
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 93-99, 2008
82008
Теоретичні аспекти визначення сутності кредитного ризику банку
ЛМ Прийдун
ПВНЗ «Буковинський університет». Збірник наукових праць «Економічні науки …, 0
8
Ефективне управління проблемними кредитами як основа оптимізації відносин між банком та позичальником [Электронный ресурс]/Любов Прийдун
ЛМ Прийдун
Режим доступа, 2013
62013
Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитним ризиком
Л Прийдун
Вісник Тернопільського нац. екон. ун-ту, 117-125, 2009
62009
Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності
Л Прийдун
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3207, 2014
52014
Суть та особливості проведення стрес-тестування для кредитного ризику
ЛМ Прийдун
Доступний з http://intkonf. org/priydun-lm-sut-ta-osoblivosti …, 2010
52010
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л Прийдун
Глобальні та національні проблеми економіки, 763-768, 2015
42015
Оптимизация структуры кредитного портфеля банка в условиях неопределенности среды функционирования
ЛМ Прийдун
Теория и практика общественного развития, 438-441, 2014
42014
Нормативно-правова основа функціонування банківських установ і напрямки її вдосконалення
Г Балянт, Л Прийдун
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 3-21, 2010
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20