Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
Світ фінансів, 8-19, 2017
332017
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: монографія
ОВ Дзюблюк
Тернопіль:«Вектор, 2012
312012
Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків
Л Прийдун
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 201-209, 2011
222011
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку
О Дзюблюк, Л Прийдун
ФОП Паляниця В.А., 2015
15*2015
Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування
Л Прийдун
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 67-74, 2011
152011
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання:[монографія]/За ред. д. е. н., проф. ОВ Дзюблюка
ОВ Дзюблюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
112010
Актуальні проблеми оцінки кредитного ризику банку: нові вимоги та вплив на кредитування
Л Ониськів
Глобальні та національні проблеми економіки, 542-547, 2017
82017
Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю
ЛМ Прийдун
Світ фінансів, 39-48, 2017
72017
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: монографія
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
72017
Методи та інструменти управління кредитним ризиком при обслуговуванні корпоративних клієнтів банку
ЮЮ Вергелюк
Вісник Університету банківської справи Національного банку України, 2013
72013
Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності
ЛМ Прийдун
Сталий розвиток економіки, 12, 2012
72012
Ефективне управління проблемними кредитами як основа оптимізації відносин між банком та позичальником [Электронный ресурс]/Любов Прийдун
ЛМ Прийдун
Режим доступа: http://intkonf. org/priydun–lm–efektivne–upravlinnya …, 2013
62013
Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн
Л Прийдун
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 93-99, 2008
62008
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л Прийдун
Глобальні та національні проблеми економіки, 763-768, 2015
52015
Суть та особливості проведення стрес-тестування для кредитного ризику
ЛМ Прийдун
Доступний з http://intkonf. org/priydun-lm-sut-ta-osoblivosti …, 2010
52010
Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитним ризиком
Л Прийдун
Вісник Тернопільського нац. екон. ун-ту, 117-125, 2009
52009
Теоретичні аспекти визначення сутності кредитного ризику банку
ЛМ Прийдун
ПВНЗ «Буковинський університет». Збірник наукових праць «Економічні науки …, 0
5
Оптимизация структуры кредитного портфеля банка в условиях неопределенности среды функционирования
ЛМ Прийдун
Теория и практика общественного развития, 2014
32014
Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком
ГО Дорошенко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 157-162, 2013
32013
Оптимізація регулятивного впливу Національного банку України на банківські кредитні операції
L Pryidun
Економічний часопис-ХХІ, 34-37, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20