Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Любов Ониськів (Прийдун)/ Onyskiv L.
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, НД Гандзола, ...
Вектор, 2012
282012
Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу
ОВ Дзюблюк, ЛМ Прийдун
ТНЕУ, 2008
272008
Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків
Л Прийдун
Економічна думка, 2011
182011
Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування
Л Прийдун
ТНЕУ, 2011
162011
Кредитний ризик і ефективність діяльності банку
О Дзюблюк, Л Прийдун
ФОП Паляниця В.А., 2015
11*2015
Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання: Монографія
ОВ Дзюблюк, БП Адамик, ГР Балянт, ЮМ Галіцейська, ...
Тернопіль: ТНЕУ, 2010
102010
Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю
Л Прийдун
ТНЕУ, 2010
82010
Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності
ЛМ Прийдун
Сталий розвиток економіки, 12, 2012
72012
Актуальні проблеми оцінки кредитного ризику банку: нові вимоги та вплив на кредитування
Л Ониськів
Глобальні та національні проблеми економіки, 542-547, 2017
62017
Ефективне управління проблемними кредитами як основа оптимізації відносин між банком та позичальником [Электронный ресурс]/Любов Прийдун
ЛМ Прийдун
Режим доступа: http://intkonf. org/priydun–lm–efektivne–upravlinnya …, 2013
62013
Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн
Л Прийдун
Економічна думка, 2008
62008
Суть та особливості проведення стрес-тестування для кредитного ризику
ЛМ Прийдун
Україна наукова: матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет …, 2010
52010
Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитним ризиком
Л Прийдун
Вісник Тернопільського нац. екон. ун-ту, 117-125, 2009
52009
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Л Прийдун
Глобальні та національні проблеми економіки, 763-768, 2015
42015
Теоретичні аспекти визначення сутності кредитного ризику банку
ЛМ Прийдун
ПВНЗ «Буковинський університет». Збірник наукових праць «Економічні науки …, 0
4
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності
ОВ Дзюблюк, МД Алексеєнко, ВВ Корнєєв, ВІ Міщенко, СВ Науменкова, ...
Тернопіль, ФОП Осадца ЮВ, 2017
32017
Оптимизация структуры кредитного портфеля банка в условиях неопределенности среды функционирования
ЛМ Прийдун
Теория и практика общественного развития, 2014
32014
Методи та інструменти управління кредитним ризиком при обслуговуванні корпоративних клієнтів банку
ЮЮ Вергелюк
Вісник університету банківської справи Національного банку України, 195-198, 2013
32013
Теорія і практика використання сек’юритизації як способу управління кредитним ризиком
ГО Дорошенко
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 157-162, 2013
22013
Оптимізація регулятивного впливу Національного банку України на банківські кредитні операції
L Pryidun
Економічний часопис-ХХІ, 34-37, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20