Bogdan Pryymak // Богдан Іванович Приймак
Bogdan Pryymak // Богдан Іванович Приймак
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теорія автоматичного керування
МГ Попович, ОВ Ковальчук, СМ Пересада, БІ Приймак
1752012
Теорія автоматичного керування
МГ Попович, ОВ Ковальчук, СМ Пересада, БІ Приймак
1752012
Neural network flux optimization using a model of losses in induction motor drives
B Pryymak, JM Moreno-Eguilaz, J Peracaula
Mathematics and computers in simulation 71 (4-6), 290-298, 2006
602006
Neural network based efficiency optimization of an induction motor drive with vector control
B Pryymak, JA Moreno-Eguilaz, J Peracaula
IEEE 2002 28th Annual Conference of the Industrial Electronics Society …, 2002
302002
An induction motor drive including a self-tuning loss-model based efficiency controller
G Mino-Aguilar, JM Moreno-Eguilaz, B Pryymak, J Peracaula
2008 Twenty-Third Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and …, 2008
112008
A neural network based optimal rotor flux estimator for efficiency optimization of an induction motor drive
G Mino-Aguilar, JM Moreno-Eguilaz, B Pryymak, J Peracaula
2006 IEEE International Symposium on Industrial Electronics 3, 2528-2534, 2006
82006
Аналитическое определение энергетически оптимального значения потока ротора асинхронной машины
БИ Приймак
Электричество, 36-43, 2005
62005
A neural networks approach to an energy saving problem solution in an asynchronous electric drive
BI Pryymak, JM Moreno-Eguilaz, J Peracaula
Tekhnichna electrodynamika, 19-23, 2003
62003
Математичні моделі асинхронної машини з врахуванням втрат у залізі
БІ Приймак
Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, 2005
52005
Максимізація момента асинхронного двигуна в зоні високих швидкостей ротора за допомогою генетичного алгоритму
БІ Приймак
Вісник НТУ "ХПІ" 36, 2013
32013
A comparative analysis of two neural-network-based estimators for efficiency optimization of an induction motor drive
G Mino-Aguilar, JM Moreno-Eguilaz, B Pryymak, J Peracaula, JA Beristain
2006 IEEE International Power Electronics Congress, 1-6, 2006
32006
An efficient energy controller for an induction motor drive with compensation of temperature using neural networks
B Pryymak, JM Moreno-Eguilaz, J Percaula
2005 European Conference on Power Electronics and Applications, 10 pp.-P. 10, 2005
32005
Characteristics of induction motor drives with torque maximization in field weakening region
B Pryymak, M Moreno-Eguilaz
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
22017
Електромеханічна система автоматизації насосної установки з оцінюванням продуктивності за допомогою нейронної мережі
МГ Попович, БІ Приймак, СО Бур’ян
Вісник Кременчуцького державного політехн. ун-ту ім. М.Остроградського 56 (3 …, 2009
2*2009
Векторне керування асинхронним електроприводом з нейромережною оптимізацією енерговитрат
БІ Приймак
Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, 2008
22008
A self-tuning loss-model based efficiency controller for an induction motor drive
G Mino-Aguilar, JM Moreno-Eguilaz, B Pryymak, J Peracaula
2006 12th International Power Electronics and Motion Control Conference …, 2006
22006
Алгоритми керування потоком для оптимізації втрат потужності в асинхронній машині
БІ Приймак
Технічна електродинаміка, 48-52, 2005
22005
Керування асинхронними двигунами з параметрично інваріантною оптимізацією момента в зоні ослаблення поля на основі нейронної мережі
БІ Приймак
Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 32-41, 2016
12016
Вплив змін параметрів на характеристики асинхронних двигунів з максимізацією моменту в режимі ослаблення поля
БІ Приймак
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 82-90, 2016
12016
Розширені математичні моделі асинхронного двигуна при орієнтуванні координат за головним потокозчепленням
БІ Приймак, ВО Благодір
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20