Сергей Лещенко
Сергей Лещенко
Национальный технический университет "ХПИ", факультет технологии неорганических веществ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Ресурсозберігаючі електрохімічні виробництва
ОЛ Смірнова, СА Лещенко
Іванченко ІС, 2019
2019
Шляхи скорочення водоспоживання у гальванічному виробництві
СА Лещенко, ВМ Артеменко, СГ Дерібо, ОЛ Смірнова, ГС Лучник, ...
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Особливості анодної поведінки срібла і його ювелірних сплавів у розчинах на основі роданіда калію
СГ Дерібо, ВМ Артеменко, СА Лещенко, АМ Корогодська
НТУ" ХПІ", 2017
2017
Електроліт для анодування титанових сплавів
ЛП Фоміна, ОЮ Смирнова, СА Лещенко, ВВ Штефан
2015
Організаційний комітет
ВП Гамаюн, АІ Гапон, ОА Гончаров, АІ Грабченко, ГІ Гринь, Л Дюбнер, ...
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2015
2015
Electrochemical Formation of Nanostructured Anodic Niobium Oxide
IA Tokareva, LV Lyashok, BI Bayrachniy, BA Savitsky, SA Leshchenko
Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XIV …, 2013
2013
Экологические аспекты защиты металлов наноразмерными слоистыми покрытиями
ОС Шепеленко, МД Сахненко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, ...
Х Міжнародна науково-технічна конференція “Фізичні процеси та поля технічних …, 2011
2011
Формування нанорозмірних шаруватих захисних покриттів металевими комплексами подандів на вуглецевих сталях
ОС Шепеленко, МД Сахненко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, ...
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2011
2011
Поданди як інгібітори корозії у водних розчинах
ОС Шепеленко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, БВ , Успенський, ...
Вопросы химии и химической технологии, 289-292, 2011
2011
Квантово-хімічна інтерпретація інгібіторної спроможності ди(триалкіламіно)-подандів до алюмінію
О Шепеленко, М Сахненко, В Штамбург, В Дістанов, Б Успенський, ...
Тринадцята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2011», 410, 2011
2011
Електродні процеси на сплавах алюмінію у водних розчинах подандів
ОС Шепеленко, МД Сахненко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, ...
XVIII Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних …, 2011
2011
Розробка мембранної технології регенерації нікелю
ТП Муратова, Олена Миколаївна, Лещенко, Сергій Анатолійович, Сенкевич, Ірина ...
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 144-147, 2011
2011
Теоретические предпосылки использования подандов в качестве ингибиторов коррозии
АС Шепеленко, НД Сахненко, ВГ Штамбург, ВБ Дистанов, ...
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 64-67, 2011
2011
У центрі уваги ігрового проектування – екологічні проблеми виробництва
СА Лещенко, ОЛ Смірнова
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 98-102, 2010
2010
Работоспособность малоизнашиваемых анодов со свинцовым покрытием при анодной поляризации в хромсодержащих растворах
СА Лещенко, ВМ Артеменко, СГ Дерибо
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 136-142, 2006
2006
Електроліт для осадження свинцевих покрить
ВВ Орєхова, БІ Байрачний, АГ Мозгова, СА Лещенко
1998
Электродные процессы при электрохимической регенерации хромсодержащих растворов
СА Лещенко
Харьковский государственный политехнический университет, 1998
1998
Влияние ионов Cr(VI) на катодное выделение меди из сернокислых растворов
ВВ Орехова, БИ Байрачный, АГ Мозговая, СА Лещенко
Украинский химический журнал 62 (4), 98-101, 1996
1996
Электродные процессы при электрохимической регенерации хромсодержащих растворов для удаления медного покрытия
ВВ Орехова, БИ Байрачный, СА Лещенко, АГ Мозговая
Журнал прикладной химии 69 (8), 1332-1336, 1996
1996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19