Сергей Лещенко
Сергей Лещенко
Национальный технический университет "ХПИ", факультет технологии неорганических веществ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Поданди як інгібітори корозії у водних розчинах
ОС Шепеленко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, БВ , Успенський, ...
Вопросы химии и химической технологии, 289-292, 2011
12011
Перспективні електродні матеріали для паливних елементів
ВВ Штефан, АС Булгакова, АД Пойманов, СА Лещенко
ВД" Гельветика", 2020
2020
Активация графита в газодиффузионных электродах
ЕС Рутковская, ИХ Шахин, СА Лещенко, ЯФ Михайлов
БГТУ, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи" Електролітичне міднення"
СА Лещенко, ВМ Артеменко, СГ Дерібо
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи" Хімічне нікелювання"
СА Лещенко, ВМ Артеменко, СГ Дерібо
2019
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи" Хромування"
СА Лещенко, ВМ Артеменко, СГ Дерібо
2019
Ресурсозберігаючі електрохімічні виробництва
ОЛ Смірнова, СА Лещенко
Іванченко ІС, 2019
2019
Шляхи скорочення водоспоживання у гальванічному виробництві
СА Лещенко, ВМ Артеменко, СГ Дерібо, ОЛ Смірнова, ГС Лучник, ...
НТУ" ХПІ", 2018
2018
Разработка технологических показателей электрохимического синтеза метансульфоновой кислоты
ОЛ Матрунчик, ГГ Тульский, СА Лещенко, АГ Тульская, ЕС Рутковская
БГТУ, 2017
2017
Особливості анодної поведінки срібла і його ювелірних сплавів у розчинах на основі роданіда калію
СГ Дерібо, ВМ Артеменко, СА Лещенко, АМ Корогодська
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Хімія, хімічна …, 2017
2017
Активация газодиффузионного электрода
АА Терещенко, ЮВ Мирошниченко, ГГ Тульский, СА Лещенко
БГТУ, 2016
2016
Електроліт для анодування титанових сплавів
ЛП Фоміна, ОЮ Смирнова, СА Лещенко, ВВ Штефан
2015
Совершенствование сульфатнокислотного метода электрохимического синтеза водорода
ГГ Тульский, ЛИ Скатков, ВП Гомозов, СА Лещенко
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2015
2015
Электрохимический синтез тонкодисперсных порошков серебра и создание композиций на их основе
АА Терещенко, ЛВ Ляшок, СА Лещенко, ЕН Крепская, ЛА Луговая, ...
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2015
2015
Організаційний комітет
ВП Гамаюн, АІ Гапон, ОА Гончаров, АІ Грабченко, ГІ Гринь, Л Дюбнер, ...
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, 2015
2015
Electrochemical Formation of Nanostructured Anodic Niobium Oxide
IA Tokareva, LV Lyashok, BI Bayrachniy, BA Savitsky, SA Leshchenko
Physics and technology of thin films and nanosystems. Materials of XIV …, 2013
2013
Экологические аспекты защиты металлов наноразмерными слоистыми покрытиями
ОС Шепеленко, МД Сахненко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, ...
Х Міжнародна науково-технічна конференція “Фізичні процеси та поля технічних …, 2011
2011
Формування нанорозмірних шаруватих захисних покриттів металевими комплексами подандів на вуглецевих сталях
ОС Шепеленко, МД Сахненко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, ...
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2011
2011
Квантово-хімічна інтерпретація інгібіторної спроможності ди(триалкіламіно)-подандів до алюмінію
О Шепеленко, М Сахненко, В Штамбург, В Дістанов, Б Успенський, ...
Тринадцята наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2011», 410, 2011
2011
Електродні процеси на сплавах алюмінію у водних розчинах подандів
ОС Шепеленко, МД Сахненко, ВГ Штамбург, ВБ Дістанов, ...
XVIII Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20