Сидор Михайло Богданович
Сидор Михайло Богданович
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет початкової та
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Залучення молоді до дослідження традицій і досягнень декоративно-прикладної діяльності рідного народу (на прикладі Яворівщини)
МБ Сидор
Етнос. Культура. Нація: Матеріали Міжнародної інтернет-конференції, 20-21 …, 2016
2016
Часовни как неотъемлемая составляющая духовной и материальной культуры украинского народа
МБ Сидор
Сохранение национальной идентичности бело-русского общества: прошлое …, 2016
2016
Рисунок: тексти лекцій до розділу “Малювання голови людини”. Навчальний посібник
СМ Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016
2016
Образотворче мистецтво з методикою навчання: Курс лекцій
ЯЖВ Сидор М.Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016
2016
Комплексний державний іспит з фахових методик: методичні матеріали
ЛБЛ М.П. Пантюк, М.Б. Сидор, Л.Г. Стахів, О.В. Шаран, Я.А. Дробчак
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Методика викладання образотворчого мистецтва: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань
ЯЖВ Сидор М.Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Галицька каплиця: культурологічний та особистісний вимір
СМ Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань: навчально …
СМ Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014
2014
Елементи структури верхів галицьких придорожніх каплиць як засіб презентації їх культового змісту
СМ Б.
Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2014
2014
Архітектурно-стильова характеристика галицьких придорожніх каплиць
СМ Б.
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство, С. 3 – 9., 2014
2014
Сакралізація внутрішнього середовища та навколишнього простору галицьких придорожніх каплиць як складова вираження їх духовної сутності
СМ Б.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
Реприза духовного концепту галицьких придорожніх каплиць у різних формах їх архітектурного вираження
СМ Б.
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, С. 114 – 118., 2014
2014
Культові придорожні об’єкти в контексті матеріалів курсу “Історія українського мистецтва”
СМ Б.
Молодь і ринок, С. 69 – 72., 2014
2014
Образотворче мистецтво з методикою навчання: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань. Навчально-методичний посібник
СМ Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013
2013
Декоративно-прикладне мистецтво: навчальний посібник
СГВ Сидор М.Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013
2013
Засоби формування архітектурно-декоративного образу галицьких придорожніх каплиць
СМ Б.
Мистецька освіта: минуле, сучасне, майбутнє: Всеукраїнська науково-практична …, 2013
2013
Функціональна типологія галицьких придорожніх каплиць
СМ Б.
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство, С. 344 – 349., 2013
2013
Художньо-прикладна графіка: навчальний посібник
СМ Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012
2012
Рисунок, живопис: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних завдань. Навчально-методичний посібник
СМ Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012
2012
Художнє конструювання: навчальний посібник
СМ Б.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20