Лідія Михайлівна Тимошенко (Лидия Михайловна Тимошенко, Lidia Timoshenko)
Лідія Михайлівна Тимошенко (Лидия Михайловна Тимошенко, Lidia Timoshenko)
ДНУ ім. О.Гончара, факультет міжнародної економіки, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Підтверджена електронна адреса в fme.dnulive.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиції та інвестування в соціалізації економіки України: теорія, методологія, перспективи: монографія
ЛМ Тимошенко
ЛМ Тимошенко, НМ Дєєва.− Дніпропетровськ: Пороги, 2005
132005
Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки
ЛМ Тимошенко, АО Сімахова
Mechanism of Economic Regulation, 68-78, 2015
62015
Розвиток світового ринку рослинних олій та перспективи участі на ньому України
ЛМ Тимошенко, ОВ Пирог, АП Кухаренко
Економічний простір, 26-37, 2008
62008
Проблемы интенсификации использования производственных ресурсов
ЛМ Тимошенко
Тимошенко ЛМ–К.: Вища школа, 1985
61985
Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки
ЛМ Тимошенко, НО Краснікова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип 5, 77-84, 2011
52011
Концептуалізація забезпечення еволюції соціально-економічних систем у їх динаміці
ЛМ Тимошенко, ОВ БІЛЬСЬКА
Вісник Хмельницького національного університету, 148-151, 2010
22010
Мотивація людини до здорового способу життя як чинник реалізації стратегії сталого розвитку України
Л Максимів, В Пижов, Л Тимошенко
12015
Соціальна компонента в забезпеченні цивілізаційного поступу і перспективні форми її реалізації на національних теренах
ЛМ Тимошенко, ОВ Більська
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Світове господарство і …, 2014
12014
Актуальність прогнозування захворюваності працівників машинобудування
ЛБ Ушкварок, СІ Ткач, ЛВ Тимошенко
Довкілля та здоров’я, 2011
12011
Надруковано за рішенням вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара згідно з планом видань на 2015 р.(протокол № 6 від 18.12. 2014 р.)
НВ Стукало, СЮ Хамініч, ОВ Дзяд, Ф Толкмитт, Г Бода, СО Пелих, ...
2015
Друкується за рішенням вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
ЛВ Попкова, ІЛ Сазонець, СО Смирнов, ЛМ Тимошенко, ОЙ Шевцова, ...
2012
Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами
Е Брукінг, М Деса, Л Едвінсон, А Маршалл, М Мелоун, М Нуссбаум, ...
2011
АНТИКРИЗОВА ДІАГНОСТИКА ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
МО Кизим, ЛА Костирко, АН Марюта, ЄМ Мних, ОІ Олексик, ВП Савчук, ...
2010
Авторський колектив: ТО Савостенко (наук. кер.), ВІ Попруга, ІЕ Польська, КМ Огданський.
ЛМ Тимошенко
Логос, 195, 2001
2001
РЕІНЖИНІРИНГ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЛМ Тимошенко, ЛО Дубчак
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів старших курсів. В «Вестнике» освещаются достижения в области экономики и публикуются разработки ведущих специалистов и ученых …
ЛВ Попкова, ІЛ Сазонець, СО Смирнов, ЛМ Тимошенко, ОЙ Шевцова, ...
Авторський колектив: ТО Савостенко, ВІ Попруга, ІЕ Польська, ГК Ковальчук, ІВ Мі-зіна, ГГ Пашкова, ОР Сергєєва. Рецензенти
ЛМ Тимошенко, ВГ Вікторов
Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук …
ЛВ Попкова, ІЛ Сазонець, СО Смирнов, ЛМ Тимошенко, ОЙ Шевцова, ...
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18