Підписатись
Олександра Савченко
Олександра Савченко
Інститут педагогіки НАПН України
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів
ОЯ Савченко
Абрис, 1997
18631997
Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів
ОЯ Савченко
Абрис, 1997
18631997
Дидактика початкової освіти: підручник
ОЯ Савченко
К.: Грамота 504, 193, 2012
6662012
Виховний потенціал початкової освіти
ОЯ Савченко
К.: СПД «Цудзинович ТІ, 76-86, 2007
5022007
Сучасний урок у початкових класах
ОЯ Савченко
К.: Магістр-S, 89-90, 1997
3031997
Вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів засобами іноземної мови
ЛП Кадченко
КДПУ, 2001
2852001
Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти
ОЯ Савченко
Ком-петентнісний підхід в освіті: світовий досвід та українські перспективи …, 2004
2672004
Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів
ОЯ Савченко
К.: Рад. школа 176, 1982
2181982
Методика читання у початкових класах
ОЯ Савченко
К.: Освіта, 52-109, 2007
1752007
Ключові компетентності–інноваційний результат шкільної освіти
О Савченко
Рідна школа, 4-8, 2011
1702011
Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти
ОЯ Савченко
Дошкільне виховання 11, 4-5, 2000
1042000
Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
О Савченко
Гірська школа українських Карпат, 38-43, 2015
912015
Урок у початкових класах
ОЯ Савченко
К.: Освіта, 158-177, 1993
811993
Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу
О Савченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
722009
Розвивай свої здібності
ОЯ Савченко
К.: Освіта, 1995
701995
Читанка: підручник для... класу
ОЯ Савченко
Освіта, 2004
642004
Читанка: підручник для... класу
ОЯ Савченко
Освіта, 2004
642004
Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми
О Савченко
Рідна школа, 12-16, 2014
632014
Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти
ОЯ Савченко
Педагогіка і психологія 3, 2-6, 2007
612007
Новий етап розвитку 4-річної початкової школи
О Савченко
Початкова школа, 6-10, 2001
512001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20