Одягайло, Борис Михайлович; Одягайло, Борис Михайлович; Odyagajlo, Boris Mikhajlovich
Одягайло, Борис Михайлович; Одягайло, Борис Михайлович; Odyagajlo, Boris Mikhajlovich
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Міжнародна економіка: навч. посіб.
БМ Одягайло
К.: Знання, 369-370, 2005
362005
Глобальна економіка: навчальний посібник
ПП Мазурок, БМ Одягайло, ВВ Кулішов
Львів: Магнолія 2011, 208, 2006
242006
Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної: монографія
БМ Одягайло
Дніпропетровськ: Пороги, 113, 2003
162003
Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи (інституціональний підхід)
БМ Одягайло
Львів:“Магнолія плюс, 2006
122006
Сучасні проблеми глобальної економіки
ВВ Кулішов
Інноваційна економіка, 8-11, 2013
102013
Національне та інтернаціональне в економічній системі України (спроба методологічного синтезу)
БМ Одягайло
ЧП Залозний, 2009
62009
Генеза та глобалiзацiйна адаптивнiсть економiчної системи (iнституцiональний пiдхiд)
БМ Одягайло
52006
Міжнародний маркетинг: Навч. посібник.
ВЛ Корінєв, ВВ Кулішов, БМ Одягайло
Львів: Магнолія 2011, 384, 2006
42006
Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки
ВІ Терехов, БМ Одягайло
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 44-52, 2014
22014
Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: Колективна монографія
БМ Одягайло, ОА Маханькова, НМ Сукурова, СІ Ткаленко
К.:Університет економікиі права “КРОК”, 2012
2*2012
Державно-приватне партнерство як інститут розвитку інноваційної сфери в Україні: загальні засади та міжнародний досвід
БМ Одягайло, ОМ Москаленко
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 9, 2010
22010
Міжнародна маркетингова стратегія для українського підприємства в умовах обмеженого попиту
БМ Одягайло
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 2009
22009
Інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки
БМ Одягайло, ОМ Москаленко
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 48-55, 2013
12013
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ФАКТОРА У ФОРМУВАННІ ПЕРЕВАГ НА КОНКУРЕНТНИХ РИНКАХ
ВІ Терехов, БМ Одягайло
Вчені записки Університету «КРОК», 36-44, 2018
2018
Теоретичні аспекти формування політики зовнішньоекономічних зв’язків на регіональному рівні за умов інтеграції в ЄС
АЮ Брегеда, ОП Гребельник, ОА Єрмакова, МІ Дідківський, ЮГ Козак, ...
ББК 65ю5 (4Укр) Я73, 156, 2016
2016
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БМ Одягайло, ІЮ Єгоров, НО Іксарова
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК, 2016
2016
Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках
БМ Одягайло, ВІ Терехов
Вчені записки університету «КРОК», 2016
2016
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ
ОВ Величко, ОЄ Кузьмін, ОВ Ульянченко, Л Сьоміна, АВ Іванько, ...
НАУКОВИЙ В І С Н И К, 46, 2015
2015
Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища
ВІ Терехов, БМ Одягайло
Вчені записки університету «КРОК», 2015
2015
Інноваційні стратегії транснаціонального бізнесу на світовому ринку чорних метелів
БМ Одягайло
Зовнішня торгівля та екномічна безпека, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20