Одягайло, Борис Михайлович; Одягайло, Борис Михайлович; Odyagajlo, Boris Mikhajlovich
Одягайло, Борис Михайлович; Одягайло, Борис Михайлович; Odyagajlo, Boris Mikhajlovich
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Міжнародна економіка: навч. посіб.
БМ Одягайло
К.: Знання, 369-370, 2005
382005
Глобальна економіка: навчальний посібник
ПП Мазурок, БМ Одягайло, ВВ Кулішов
Львів: Магнолія 2011, 208, 2006
282006
Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної: монографія
БМ Одягайло
Дніпропетровськ: Пороги, 113, 2003
172003
Сучасні проблеми глобальної економіки
ВВ Кулішов
Інноваційна економіка, 8-11, 2013
142013
Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи (інституціональний підхід)
БМ Одягайло
Львів:“Магнолія плюс, 2006
122006
Національне та інтернаціональне в економічній системі України (спроба методологічного синтезу)
БМ Одягайло
ЧП Залозний, 2009
62009
Міжнародна маркетингова стратегія для українського підприємства в умовах обмеженого попиту
БМ Одягайло
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 2009
52009
Генеза та глобалiзацiйна адаптивнiсть економiчної системи (iнституцiональний пiдхiд)
БМ Одягайло
52006
Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: Колективна монографія
БМ Одягайло, ОА Маханькова, НМ Сукурова, СІ Ткаленко
К.:Університет економікиі права “КРОК”, 2012
4*2012
Генеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціональний нняпідхід)
БМ Одягайло
спец. 08.00. 01 “Економічна теорія та історія економічної думки”/БМ Одягайло, 2007
32007
Міжнародний маркетинг
ВЛ Корінєв
навчальний посібник/В. Л Корінєв, В. В Кулішов, Б. М Одягайло, І. В Олійник …, 2006
32006
Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки
ВІ Терехов, БМ Одягайло
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 44-52, 2014
22014
Державно-приватне партнерство як інститут розвитку інноваційної сфери в Україні: загальні засади та міжнародний досвід
БМ Одягайло, ОМ Москаленко
Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ, 9, 2010
22010
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БМ Одягайло, ІЮ Єгоров, НО Іксарова
Університет економіки та права «Крок, 2016
12016
Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища
ВІ Терехов, БМ Одягайло
Вчені записки університету «КРОК», 2015
12015
Інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки
БМ Одягайло, ОМ Москаленко
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 48-55, 2013
12013
Особливості формування і виміру відкритості економік у транзитивних суспільствах
БМ Одягайло
Науковий вісник НЛТУ України 15 (6), 2005
12005
СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ВІ Терехов, БМ Одягайло
Вчені записки Університету «КРОК», 232-239, 2019
2019
Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на європейських конкурентних ринках
ВІ Терехов, БМ Одягайло
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 36-44, 2018
2018
Правничий вісник Університету «КРОК»/Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».–Вип. 20.–К., 2014.–274 с.
АЙ Француз, ВМ Скрипнюк, ІВ Сингаївська, ОЛ Копиленко, ...
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20