Сніжана Жигун
Сніжана Жигун
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гра як художній прийом в епічному тексті (На матеріалі прози українських письменників 10-20-х років ХХ ст.)
СВ Жигун
–теорія літератури/Жигун Сніжана Віталіївна, 2009
112009
Інтертекстуальна гра в епічному тексті (на матеріалі української прози 20-х років ХХ ст.)
С Жигун
Питання літературознавства, 129-134, 2009
42009
Лабіринти і горизонти українського неореалізму
С Жигун
2*2015
Образи Старосвітських батюшок та матушок у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича
СВ Жигун
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
22013
Тарас Шевченко у творчості Бориса Антоненка-Давидовича
С Жигун
Шевченкознавчі студії, 174-180, 2011
22011
Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті
С Жигун
Слово і час, 2008
22008
Образ ученого у творах В. Підмогильного та О. Слісаренка у контексті роздумів про неореалізм
СВ Жигун
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
12015
Міфологізація постатей письменників розстріляного відродження
С Жигун
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Хронотоп та жанрова специфіка дилогії «Шлях невідомого» і «Дім над кручею» Ігоря Качуровського
С Жигун
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 2010
12010
Ігрові прийоми нарації у прозі українського авангарду 20-х років XX ст.: на матеріалі творів Л. Скрипника Г. Шкурупія та М. Йогансена
С Жигун
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
12008
Літературна група «Ланка»: у пошуках спільної платформи
С ЖИГУН
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ, 0
1
Моделювання простору в українському детективі другої половини ХХ ст.
S Zhyhun
Синопсис: текст, контекст, медіа 25 (3), 99–106-99–106, 2019
2019
Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950–80-х років
С Жигун
Дриновський збірник 12, 172-178, 2019
2019
Марія Пригара як/і жінка з «Пролетарської правди»: вплив медійного конструкту на фемінну художню творчість
S Zhyhun
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2018
2018
Вплив ідеологічних конструктів на жіночу творчість (на матеріалі лірики Р. Троянкер)
S Zhygun
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2018
2018
ВІДТВОРЕННЯ ЖІНОЧОГО ДОСВІДУ У ЛІТЕРАТУРІ 1920-Х РОКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИКИ Н. ЗАБІЛИ)
S Zhyhun
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2018
2018
Викладання журналістики в Україні на сучасному етапі: проблеми теорії та практики
С Жигун
Дриновський збірник 11, 450-455, 2018
2018
Три поля Василя Кожелянка
Проблеми ідентичностей у сучасній українській літературі: виміри" Коронації …, 2018
2018
СОЦІАЛЬНИЙ РЕАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ.
S Zhygun
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2017
2017
ПОСТКОЛОНІАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ГЖИЦЬКОГО «ЧОРНЕ ОЗЕРО»
СВ Жигун
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20