Підписатись
Сніжана Жигун / Snizhana Zhygun
Сніжана Жигун / Snizhana Zhygun
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10–20-х років ХХ ст.)
СВ Жигун
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 06–теорія літератури/Жигун Сніжана …, 2009
162009
Чи приречений детектив бути масовим жанром?
СВ Жигун
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2017
42017
Міфологізація постатей письменників розстріляного відродження
С Жигун
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
42013
Тарас Шевченко у творчості Бориса Антоненка-Давидовича
С Жигун
Шевченкознавчі студії, 174-180, 2011
42011
Інтертекстуальна гра в епічному тексті (на матеріалі української прози 20-х років ХХ ст.)
С Жигун
Питання літературознавства, 129-134, 2009
42009
Українська літературна група «Ланка»: ґендерний вимір
СВ Жигун
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 231 (219), 2014
32014
Ігрові прийоми нарації у прозі українського авангарду 20-х років XX ст.: на матеріалі творів Л. Скрипника Г. Шкурупія та М. Йогансена
С Жигун
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
32008
Creating Social Reality by Soviet Children’s Publishing Companies in Ukraine in the 1920s and 1930s
S Zhygun
Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture 11 (01 …, 2022
22022
Образ ученого у творах В. Підмогильного та О. Слісаренка у контексті роздумів про неореалізм
СВ Жигун
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
22015
Образи «Старосвітських батюшок та матушок» у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича
СВ Жигун
Наукові праці. Філологія. Літературознавство 222 (210), 2013
22013
До питання про періодизацію творчості Г. Косинки
СВ Жигун
Мова і культура, 266-272, 2012
22012
Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті
С Жигун
Слово і час, 2008
22008
Why Is the History of Ukrainian Literature Silent About the Women Writers of the Second and Third Decades of the 20th Century?
СВ Жигун
Transilvania,, 59-66, 2021
12021
Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950− 80-х років
СВ Жигун
Дриновський збірник., 172-178, 2019
12019
Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років (На матеріалі лірики Н. Забіли)
S Zhyhun
Синопсис: текст, контекст, медіа, 40–46-40–46, 2018
12018
Літературна група «Ланка»: у пошуках спільної платформи
С ЖИГУН
Метаморфози в сучасній українській літературі, 130-145, 2015
1*2015
Ніцшеанський дискурс повісті Б. Антоненка-Давидовича Смерть
С Жигун
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
12014
Хронотоп та жанрова специфіка дилогії «Шлях невідомого» і «Дім над кручею» Ігоря Качуровського
С Жигун
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 2010
12010
Political vs. Personal: Gender-Role Formation in the Works of Ukrainian Female Children’s Writers in the 1930s
S Zhygun
Navigating Children’s Literature through Controversy, 56-69, 2023
2023
«Ноїв ковчег» Галини Гордасевич: як метафора маркує травму
С Жигун
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 57-63, 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20