Сніжана Жигун / Snizhana Zhygun
Сніжана Жигун / Snizhana Zhygun
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10–20-х років ХХ ст.)
СВ Жигун
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01. 06–теорія літератури/Жигун Сніжана …, 2009
122009
Лабіринти і горизонти українського неореалізму
С Жигун
4*2015
Інтертекстуальна гра в епічному тексті (на матеріалі української прози 20-х років ХХ ст.)
С Жигун
Питання літературознавства, 129-134, 2009
42009
Образи Старосвітських батюшок та матушок у творах А. Свидницького та Б. Антоненка-Давидовича
СВ Жигун
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2013
22013
Тарас Шевченко у творчості Бориса Антоненка-Давидовича
С Жигун
Шевченкознавчі студії, 174-180, 2011
22011
Стратегії спілкування з читачем як гра в прозовому тексті
С Жигун
Слово і час, 2008
22008
Ігрові прийоми нарації у прозі українського авангарду 20-х років XX ст.: на матеріалі творів Л. Скрипника Г. Шкурупія та М. Йогансена
С Жигун
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
22008
Емігрант, репатріант, іноземець в українському і болгарському детективі 1950–80-х років
С Жигун
Дриновський збірник 12, 172-178, 2019
12019
Відтворення жіночого досвіду у літературі 1920-х років (На матеріалі лірики Н. Забіли)
S Zhyhun
Синопсис: текст, контекст, медіа, 40–46-40–46, 2018
12018
УКРАЇНСЬКИЙ НЕОРЕАЛІЗМ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОГО І ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ
СВ ЖИГУН
12016
Літературна група «Ланка»: у пошуках спільної платформи
С ЖИГУН
Метаморфози в сучасній українській літературі, 130-145, 2015
1*2015
Образ ученого у творах В. Підмогильного та О. Слісаренка у контексті роздумів про неореалізм
СВ Жигун
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер …, 2015
12015
Міфологізація постатей письменників розстріляного відродження
С Жигун
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
12013
Постколоніальне прочитання прози Ланки
С Жигун
Філологічні семінари, 225-232, 2013
12013
Хронотоп та жанрова специфіка дилогії «Шлях невідомого» і «Дім над кручею» Ігоря Качуровського
С Жигун
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених, 2010
12010
Ребенок ‒ это моя беда и радость, это нерешенный вопрос в моей жизни’: материнство в творчестве украинских писательниц 1920-х – первой половины 1930-х годов
Australian Slavonic and East European Studies, 27-57, 2021
2021
Роман Б. Тенети «Загибель Анагука» і проблема масової літератури 1920–30-х років
S Zhyhun
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 23-28, 2020
2020
(Не) жіноча автобіографія: Олена Пчілка про себе
S Zhigun
Літературний процес: методологія, імена, тенденції, 43-48, 2020
2020
Social Change and Images of Children in 1920s–1930s Ukrainian Women’s Literature
Z S
SOCIOCULTURAL DIMENSIONS OF CHILDHOOD, 56–78., 2020
2020
ТЕТЯНА ТА ЄЛИЗАВЕТА КАРДИНАЛОВСЬКІ: ДОЛЯ І ТВОРЧІСТЬ
СВ Жигун
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20