Подписаться
Кахович Елена Александровна
Кахович Елена Александровна
ДВНЗ ПДАБА
Подтвержден адрес электронной почты в домене pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості державного регулювання економіки
ОО Кахович, РС Южека
Актуальні проблеми держави і права, 119-126, 2015
222015
Функціонування офшорного бізнесу та необхідність його законодавчого регулювання
ОО Кахович, ОК Натюшин, ОО Шуліка
Економічний простір, 13-20, 2011
152011
Стратегічне планування та управлінняв роботі юридичних служб суб’єктів господарювання
ОО Кахович, ЮО Кахович
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2014
122014
Система управління регіональною структурно-інвестиційною політикою
ОО Кахович
Економіка та держава, 111-113, 2010
122010
Державне регулювання структурно-інвестиційної політики в Україні
ОО Кахович
автореф. дис.… к. держ. упр.: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2010
102010
Мотиви створення спільних підприємств як одного із видів зовнішньоекономічної діяльності
ОО Кахович, ЮО Кахович
Інвестиції: практика та досвід, 38-40, 2012
92012
Роль і місце адміністративних послуг у системі публічних послуг у західноєвропейській доктрині адміністративного права
ОО Кахович, ЛМ Тимченко
«Держава та регіони. Серія: Право», 83-88, 2018
82018
Спадкове право: навч. посібник
ОВ Нестерцова-Собакарь, ЛЯ Свистун
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020
72020
Особливості формування структурно-інвестиційної політики України
ОО Кахович
Економіка та держава, 178-180, 2009
72009
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
ОО Кахович, СО Мащенко
Економічний простір, 76-88, 2019
62019
Формування механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств
ОО Кахович
Економічний простір: Збірник наукових праць, 173-181, 2017
5*2017
Проблемні питання формування митної політики в Україні
ОО Кахович, ЮО Кахович
Юридичний науковий електронний журнал, 77-79, 2017
42017
Управління державними підприємствами: перегляд цінностей як відповідь на вимоги цифрової економіки
ВТ Вечеров, ЮВ Орловська, ОО Кахович
Економічний простір, 29-34, 2021
32021
Електронна демократія як інструмент публічного управління та адміністрування: теоретичний базис
Ю Орловська, О Кахович, О Квактун
Економіка та суспільство, 2021
22021
Необхідність публічного управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування світової цифрової економіки.
ЮВ Орловська, ОО Кахович
Державне управління: удосконалення та розвиток., 2020
22020
Міжнародна конкурентоспроможність банку та методи її оцінки
ОО Кахович, ВР Лисенко
Економічний простір, 136-144, 2018
22018
Зарубіжний досвід державного регулювання структурно-інвестиційної політики
ОО Кахович
Інвестиції: практика та досвід, 59-62, 2010
22010
Підвищення ефективності реалізації структурно-інвестиційної політики
ОО Кахович
Інвестиції: практика та досвід, 7-10, 2010
22010
Державне управління зеленими інвестиціями як фактор сталого розвитку регіонів
ЮВ Орловська, ОО Квактун, ОО Кахович, КВ Дригола
Інвестиції: практика та досвід, 70-76, 2021
12021
Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні
ЮВ Орловська, ОО Кахович, ОО Квактун
Економічний простір: збірник наукових праць, 103-114, 2019
1*2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20