Підписатись
Кахович Елена Александровна
Кахович Елена Александровна
ДВНЗ ПДАБА
Підтверджена електронна адреса в pgasa.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості державного регулювання економіки
ОО Кахович, РС Южека
Актуальні проблеми держави і права, 119-126, 2015
202015
Функціонування офшорного бізнесу та необхідність його законодавчого регулювання
ОО Кахович, ОК Натюшин, ОО Шуліка
Економічний простір, 13-20, 2011
142011
Система управління регіональною структурно-інвестиційною політикою
ОО Кахович
Економіка та держава, 111-113, 2010
122010
Стратегічне планування та управлінняв роботі юридичних служб суб’єктів господарювання
ОО Кахович, ЮО Кахович
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2014
112014
Державне регулювання структурно-інвестиційної політики в Україні
ОО Кахович
автореф. дис.… к. держ. упр.: спец. 25.00. 02 «Механізми державного …, 2010
102010
Роль і місце адміністративних послуг у системі публічних послуг у західноєвропейській доктрині адміністративного права
ОО Кахович, ЛМ Тимченко
«Держава та регіони. Серія: Право», 83-88, 2018
82018
Мотиви створення спільних підприємств як одного із видів зовнішньоекономчної діяльності
ОО Кахович, ЮО Кахович
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з …, 2017
82017
Особливості формування структурно-інвестиційної політики України
ОО Кахович
Економіка та держава, 178-180, 2009
72009
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
ОО Кахович, СО Мащенко
Економічний простір, 76-88, 2019
62019
Спадкове право: навч. посібник
ОВ Нестерцова-Собакарь, ЛЯ Свистун
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2020
52020
Управління державними підприємствами: перегляд цінностей як відповідь на вимоги цифрової економіки
ВТ Вечеров, ЮВ Орловська, ОО Кахович
Економічний простір, 29-34, 2021
32021
Необхідність публічного управління розвитком інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування світової цифрової економіки.
ЮВ Орловська, ОО Кахович
Державне управління: удосконалення та розвиток., 2020
22020
Зарубіжний досвід державного регулювання структурно-інвестиційної політики
ОО Кахович
Інвестиції: практика та досвід, 59-62, 2010
22010
Підвищення ефективності реалізації структурно-інвестиційної політики
ОО Кахович
Інвестиції: практика та досвід, 7-10, 2010
22010
Електронна демократія як інструмент публічного управління та адміністрування: теоретичний базис
Ю Орловська, О Кахович, О Квактун
Економіка та суспільство, 2021
12021
Державне управління зеленими інвестиціями як фактор сталого розвитку регіонів
ЮВ Орловська, ОО Квактун, ОО Кахович, КВ Дригола
Інвестиції: практика та досвід, 70-76, 2021
12021
Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні
ЮВ Орловська, ОО Кахович, ОО Квактун
Економічний простір: збірник наукових праць, 103-114, 2019
1*2019
Міжнародна конкурентоспроможність банку та методи її оцінки
ОО Кахович, ВР Лисенко
Економічний простір, 136-144, 2018
12018
Регулювання корпоративної сфери економіки України
ОО Кахович
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 183-185, 2014
12014
Організація роботи юридичної служби підприємств
ОО Кахович
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20