Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
НТУ "ХПІ", кафедра економіки і маркетингу, НТУ "ХПИ", National Techical University "Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження ринку сервісних послуг міста Харкова, на прикладі сервісного центру FreshIT
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
202018
Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки
ОМ Кітченко
Національна академія управління, 2012
92012
The Analysis of Common Mistakes in Preparing a Business Plan
SO Kuchina, OM Kitchenko
ВД" ІНЖЕК", 2016
72016
Особливості стратегічного маркетингового планування на промислових підприємствах
ОМ Кітченко
Вісник соціально-економічних досліджень, 115-119, 2014
52014
Security management of innovation activity of an enterprise based on a multiple-factor approach
T Romanchik, M Cherkashina, O Shapoval, O Kitchenko, O Heliarovska
World Scientific and Engineering Academy and Society, Greece, 2020
42020
Enterprise communication policy indicators analysis as a part of marketing audit
O Kitchenko, S Kuchina
Technology audit and production reserves 3 (4 (47)), 51-54, 2019
42019
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
4*2017
Improving Approaches to the Formation of Enterprise's Marketing Budgets
O Bondarenko, S Kovalchuk, S Rodionov, M Miroshnik, OM Kitchenko, ...
22021
Прийоми залучення уваги глядача в рекламі
СЕ Кучіна, ОМ Кітченко, НГ Білошкуренко
Бизнес Информ, 2020
22020
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
22019
Использование средств маркетинга в ресторанном бизнесе
ЕН Китченко, АВ Чемерис
Технологический аудит и резервы производства 1 (4 (33)), 2017
22017
Медіапланування як складова частина рекламної кампанії
ОМ Кітченко, ЯО Маслєвич
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Інтернет-торгівля як ключовий інструмент розвитку галузі еко-продукції в Україні
КОМ Костенко Т.В., Пригоров С.Г.
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 88-92, 2015
2*2015
Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, СО Васильцова
Технологический аудит и резервы производства 1 (5 (21)), 2015
22015
Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями
ОВ Седлик
Видавництво ХНЕУ, 2012
22012
Удосконалення системи формування та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств
ОМ Кітченко, ЕН Китченко
Видавництво ХНЕУ, 2012
22012
До питання про оптимальний рівень централізації в системах енергозабезпечення
ОМ Кітченко, ВЛ Каверцев
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Джерела фінансування енергозберігаючих інноваційних проектів
КОМ Сударкіна С.П.
Економіка : проблеми теорії та практики 3 (251), 750–758, 2009
2*2009
Совершенствование планирования энергосберегающих мероприятий
ЕН Китченко, СП Сударкина
Донецький державний університет управління, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20