Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
НТУ "ХПІ", кафедра економіки і маркетингу, НТУ "ХПИ", National Techical University "Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» ОС «Магістр»
ВВ Лифар, ВВ Лыфарь
Запорізький національний технічний університет, 2016
8*2016
Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки
ОМ Кітченко
Національна академія управління, 2012
72012
Дослідження ринку сервісних послуг міста Харкова, на прикладі сервісного центру FreshIT
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Особливості стратегічного маркетингового планування на промислових підприємствах
ОМ Кітченко
Вісник соціально-економічних досліджень, 115-119, 2014
32014
Медіапланування як складова частина рекламної кампанії
ОМ Кітченко, ЯО Маслєвич
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Інтернет-торгівля як ключовий інструмент розвитку галузі еко-продукції в Україні
КОМ Костенко Т.В., Пригоров С.Г.
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 88-92, 2015
2*2015
Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, СО Васильцова
Технологический аудит и резервы производства, 94-98, 2015
22015
Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Удосконалення системи формування та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств
ОМ Кітченко
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2012
22012
До питання про оптимальний рівень централізації в системах енергозабезпечення
ОМ Кітченко, ВЛ Каверцев
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Джерела фінансування енергозберігаючих інноваційних проектів
КОМ Сударкіна С.П.
Економіка : проблеми теорії та практики 3 (251), 750–758, 2009
2*2009
Использование количественных оценок факторов внешней среды в рамках SWOT – анализа
ССП Китченко Е.Н.
Вісник Національного тех-нічного університету «Хар-ківський політехнічний ін …, 2006
22006
Маркетинг в малому бізнесі
ІО Корнєєва, ОМ Кітченко
НТУ" ХПІ", 2017
12017
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
ОМ Кітченко, СЕ Кучіна
ВД" ІНЖЕК", 2015
12015
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
СЕ Кучіна, ОМ Кітченко
Бизнес Информ, 2015
12015
Аналіз та структура проектів з енергозбереження на промислових підприємствах України
КОМ Сударкіна С.П.
Інноваційна економіка, 57-63, 2014
12014
ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОМ КІТЧЕНКО
Х, 2012
12012
До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства
ОМ Кітченко
Економіка промисловості, 2012
12012
Нативна реклама: переваги та недоліки
ОМ Кітченко, ТН Ібрагімов
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету «ХПІ» як навчальний посібник.
ВМ Кобєлєв, ГІ Власова, ОП Косенко, МВ Литвиненко, СЕ Кучіна, ...
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20