Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
Кітченко Олена Миколаївна, Kitchenko Olena, Китченко Елена Николаевна (ORCID: 0000-0002-3868-5653)
НТУ "ХПІ", кафедра економіки і маркетингу, НТУ "ХПИ", National Techical University "Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність та складові потенціалу енергозбереження промислового підприємства в умовах трансформації економіки
ОМ Кітченко
Національна академія управління, 2012
72012
Дослідження ринку сервісних послуг міста Харкова, на прикладі сервісного центру FreshIT
ВМ Кобєлєв, ОМ Кітченко, АВ Кобєлєва
НТУ" ХПІ", 2018
42018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Аеродроми” для студентів за напрямом підготовки 092 “Будівництво” професійне спрямування 6.060101 “Автомобільні …
МТ Кузло
4*2013
Особливості стратегічного маркетингового планування на промислових підприємствах
ОМ Кітченко
Одеський національний економічний університет, 2014
32014
Медіапланування як складова частина рекламної кампанії
ОМ Кітченко, ЯО Маслєвич
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, СО Васильцова
Технологический аудит и резервы производства, 94-98, 2015
22015
Стратегічне планування: генезис, сучасність, перспективи
МВ Мірошник, ОМ Кітченко, ІС Олійник
НТУ" ХПІ", 2014
22014
Удосконалення системи формування та використання потенціалу енергозбереження промислових підприємств
ОМ Кітченко
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2012
22012
До питання про оптимальний рівень централізації в системах енергозабезпечення
ОМ Кітченко, ВЛ Каверцев
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Джерела фінансування енергозберігаючих інноваційних проектів
КОМ Сударкіна С.П.
Економіка : проблеми теорії та практики 3 (251), 750–758, 2009
2*2009
Использование количественных оценок факторов внешней среды в рамках SWOT – анализа
ССП Китченко Е.Н.
Вісник Національного тех-нічного університету «Хар-ківський політехнічний ін …, 2006
22006
Інтернет-торгівля як ключовий інструмент розвитку галузі еко-продукції в Україні
КОМ Костенко Т.В., Пригоров С.Г.
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Технічний прогрес і ефективність виробництва, 88-92, 2015
1*2015
Маркетингова політика ціноутворення: аналіз та вплив на дохід компанії
СЕ Кучіна, ОМ Кітченко
Бізнес Інформ, 292-297, 2015
12015
Аналіз та структура проектів з енергозбереження на промислових підприємствах України
КОМ Сударкіна С.П.
Інноваційна економіка, 57-63, 2014
12014
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Стратегічний маркетинг"
ОМ Кітченко, СП Сударкіна
НТУ" ХПІ", 2012
12012
ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ОМ КІТЧЕНКО
Х, 2012
12012
До питання вибору варіанта енергопостачання та енергозбереження промислового підприємства
ОМ Кітченко
Економіка промисловості, 2012
12012
Social media marketing як інструмент просування продуктів підприємств на ринок
ОМ Кітченко, ТН Ібрагімов
Класичний приватний університет, 2019
2019
НАТИВНА РЕКЛАМА ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
О Кітченко, Т Ібрагімов
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
2019
Маркетинг промислового підприємства
АІ Яковлєв, СП Сударкіна, МІ Ларка, ВМ Кобєлєв, ОП Косенко, ...
Кондор, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20