Литвищенко Людмила Олександрівна
Литвищенко Людмила Олександрівна
доцент кафедри ТВПТ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний уніеврситет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsau.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Продуктивні якості голштинських первісток в умовах інтенсивної технології експлуатації
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, ГС Гуцуляк
Збірник наукових праць Подільського державного агро-технічного унівесритету …, 2013
42013
Продуктивні якості голштинських корів за референційовану і повну лактацію
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, ГС Гуцуляк, ІС Піщан
Науково-теоретичний збірник Житомирського національного агроекологічного …, 2013
32013
Тривалість лактації та фізіологічна напруженість організму первісток голштинської породи
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, ГС Гуцуляк
Таврійський науковий вісник, 170-176, 2012
1*2012
Продуктивні та відтворні якості первісток голштинської породи за різного рівня удою на ранній стадії лактопоезу
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, АО Гончар, НО Капшук
Таврійський науковий вісник, 154-162, 2015
2015
Продуктивні та репродуктивні якості голштиньскиї первісток за різнго рівня удою на ранній стадії лактопоезу
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, ВВ Рожков, АО Гончар, ГС Гуцуляк, ...
Таврійський науковий вісник, 151-159, 2015
2015
Вік та коефіцієнт молочності корів голштинської породи за інтенсивної технології експлуатації
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, АО Гончар, НО Капшук, ГС Гуцуляк
Науково-теоретичний збірник Житомирського національного агроекологічного …, 2015
2015
Продуктивні і репродуктивні якості голштинських корів п’ятої лактації за інтенсивної технології експлуатації
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, ІО Піщан
Вісник Сумського НАУ. Серія: Тваринництво, 183-187, 2014
2014
Продуктивные качества коров на ранней стадии послеродового периода
СГ Пищан, ЛА Литвищенко
Материалы Международной научно-практичесокй конференции, посвященной 70 …, 2013
2013
Функціональна активність вимені лактуючих корів
Г Піщан, ЛО Литвищенко, ІС Піщан
Науковий вісник ЛНАВМ імені С. З. Ґжицького 15 (3), 153-164, 2013
2013
Селекція сільськогосподарських тварин. Навчальний посібник-довідник для студентів спеціальності 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції" зі спеціальності …
АВ Ю., БД І., ВН В., ГА А., КА І., НТ І., ПС Г., ГС О., ВВ С., КА Ю., ЛЛ О., ...
Харків, 2013
2013
Молочная продуктивность голштинских первотелок в условиях интенсивной технологии эксплуатации
СГ Пищан, А Литвищенко
Материалы Международной научно-практической конференции к 100-летию СГАУ им …, 2013
2013
Екологічна безпека продукції твариннитцва. Навчальний посібник
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, ОВ Гончарова, ЛВ Карлова
Дніпропетровськ, 2012
2012
Молочна продуктивність первісток голштинської породи за інтенсивної технології експлуатації
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, ГС Гуцуляк
Збірник наукових праць Подільського державного агро-технічного університету …, 2012
2012
Рівень синтетичних процесів на ранній стадії лактопоезу у корів української чорно-рябої молочної породи
СГ Піщан, ЛО Литвищенко
Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Сільськогосподарські науки …, 2012
2012
Фізіологічні та продуктивні якості корів на ранній стадії післяродового періоду
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, АВ Мариненко, ІС Піщан
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2011
2011
Оцінка продуктивних якостей корів української чорно-рябої молочної породи на ранній стадії післяродового періоду
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, АВ Мартиненко
Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Сільськогосподарські науки, 89-96, 2011
2011
Оцінка продуктивних якостей корів української чорно-рябої молочної породи на ранній стадії післяродового періоду
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, АВ Мартиненко
Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Сільськогосподарські …, 2011
2011
Фізіологічні та продуктивні якості корів чорно-рябої породи на ранній стадії післяродового періоду
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, АВ Мартиненко, ІС Піщан
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 157-161, 2011
2011
Молочна залоза як структурно-функціональна одиницявимені корів
СГ Піщан, ЛО Литвищенко
Науковий вісник ЛНАВМ імені С. З. Ґжицького 3 (2), 113-118, 2011
2011
Функціональна активність організму повновікових корів в індепендент період
СГ Піщан, ЛО Литвищенко, АВ Мартиненко, ІС Піщан
Науковий вісник ЛНАВМ імені С. З. Ґжицького 3 (2), 104-112, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20