Подписаться
Олександр Костянтинович Вишняков
Олександр Костянтинович Вишняков
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського союзу. Автореферат
ОК Вишнякова
Часопис цивілістики, 128-157, 2015
242015
Право Європейського Союзу: навчальний посібник
РА Петров
К.,«Істина, 2009
202009
Право Європейського Союзу: підручник
ОК Вишняков
Одеса: Фенікс, 2013
152013
Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України: монографія
ОК Вишняков
О.: Юридична література 288, 2007
132007
Правові аспекти транскордонного співробітництва між територіальними громадами або владами
О Вишняков
На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів.–К.: Логос, 35-48, 2000
82000
Торгове право ЄС: Навчальний посібник.
ФФ Наку, ОК Вишняков
К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.–2003.–190 с, 2003
52003
Європейський суд з прав людини як наднаціональне утворення
ОК Вишняков, АК Вишняков
Одеса: Фенікс, 2013
42013
Інтеграційне право як інструмент європеїзації України: структура та зміст
О Вишняков
Європейське право, 145-157, 2012
42012
Імплементація нормативно-правової бази ЄС в українському правовому просторі в контексті зобов’язань за Договором про Енергетичне Співтовариство
ОК Вишняков
Видання включено до переліку наукових фахових видань України з галузі науки …, 2011
32011
Світовий досвід інтеграційних процесів на регіональному рівні
ВМ Монастирний
Теорія та практика державного управління, 453-459, 2009
32009
Створення зони вільної торгівлі з ЄС: питання правового забезпечення
ОК Вишняков
City, 193с, 2003
32003
Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на судову практику України: нові можливості
ОК Вишняков
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 164-170, 2011
22011
Транскордонне співробітництво як напрямок євроінтеграційних процесів в Україні
НВ Близнюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 36-41, 2010
22010
Особливості правового статусу емітентів цінних паперів на внутрішньому ринку ЄС
ОК Вишняков, ІП Яновська
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 232-240, 2010
22010
Нові правові аспекти транскордонного співробітництва
М Баймуратов, О Вишняков
Актуальні проблеми держави і права, 4-10, 2005
22005
Правова характеристика джерел митного права інститутів Європейського Союзу
ОЛ Хитра
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2015
12015
Спеціалізовані напрями модернізації зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом
ВВ Чайковська
Альманах міжнародного права, 55-64, 2015
12015
Наднаціональність як правовий феномен
ОК Вишняков
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 14, 119-124, 2014
12014
Міжнародне економічне транскордонне співробітництво: суть, зміст, форми, суб" єкти
АО Старостіна, ОВ Бабанська
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
12014
Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект
ОГ Клак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 235-237, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20