Олександр Костянтинович Вишняков
Олександр Костянтинович Вишняков
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
ОК Вишняков, АК Вишняков
212008
Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України: монографія/Одеська національна юридична академія
ОК Вишняков
О.: Юридична література 288, 2007
102007
Право Європейського Союзу: підручник
ОК Вишняков
О.: Фенікс 883, 2013
82013
Право Європейського Союзу: навчальний посібник
РА Петров
К.,«Істина, 2009
82009
Право Європейського Союзу: підручн./за ред. ОК Вишнякова
ОК Вишняков
Одеса: Фенікс, 2013
62013
Правові аспекти транскордонного співробітництва між територіальними громадами або владами
О Вишняков
На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів.–К.: Логос, 35-48, 2000
62000
Торгове право ЄС: Навчальний посібник.
ФФ Наку, ОК Вишняков
К.: ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка.–2003.–190 с, 0
5
Європейський суд з прав людини як наднаціональне утворення
ОК Вишняков, АК Вишняков
Одеса: Фенікс, 2013
32013
Інтеграційне право як інструмент європеїзації України: структура та зміст
О Вишняков
Європейське право, 145-157, 2012
32012
Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на судову практику України: нові можливості
ОК Вишняков, АК Вишняков
32011
Імплементація нормативно-правової бази ЄС в українському правовому просторі в контексті зобов’язань за Договором про Енергетичне Співтовариство
ОК Вишняков
Видання включено до переліку наукових фахових видань України з галузі науки …, 2011
32011
Світовий досвід інтеграційних процесів на регіональному рівні
ВМ Монастирний
Теорія та практика державного управління, 453-459, 2009
32009
Особливості правового статусу емітентів цінних паперів на внутрішньому ринку ЄС
ОК Вишняков, ІП Яновська
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 232-240, 2010
22010
Нові правові аспекти транскордонного співробітництва
М Баймуратов, О Вишняков
Актуальні проблеми держави і права, 4-10, 2005
22005
Створення зони вільної торгівлі з ЄС: питання правового забезпечення
ОК Вишняков
City, 193с, 2003
22003
Правова характеристика джерел митного права інститутів Європейського Союзу
ОЛ Хитра
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2015
12015
Спеціалізовані напрями модернізації зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом
ВВ Чайковська
Альманах міжнародного права, 55-64, 2015
12015
Наднаціональність як правовий феномен
ОК Вишняков
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 14, 119-124, 2014
12014
Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект
ОГ Клак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 235-237, 2013
12013
Правовий механізм інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС
О Вишняков
Юридичний вісник, 99-106, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20