Олександр Костянтинович Вишняков
Олександр Костянтинович Вишняков
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу
ОК Вишняков, АК Вишняков
162008
Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України: монографія/Одеська національна юридична академія
ОК Вишняков
О.: Юридична література 288, 2007
82007
Право Європейського Союзу: навчальний посібник
РА Петров
К.,«Істина, 2009
72009
Право Європейського Союзу: підручн./за ред. ОК Вишнякова
ОК Вишняков
Одеса: Фенікс, 2013
62013
Право Європейського Союзу: підручник
ОК Вишняков
О.: Фенікс 883, 2013
52013
Європейський суд з прав людини як наднаціональне утворення
ОК Вишняков, АК Вишняков
Одеса: Фенікс, 2013
32013
Інтеграційне право як інструмент європеїзації України: структура та зміст
О Вишняков
Європейське право, 145-157, 2012
32012
Вплив прецедентної практики Європейського суду з прав людини на судову практику України: нові можливості
ОК Вишняков, АК Вишняков
32011
Імплементація нормативно-правової бази ЄС в українському правовому просторі в контексті зобов’язань за Договором про Енергетичне Співтовариство
ОК Вишняков
Видання включено до переліку наукових фахових видань України з галузі науки …, 2011
32011
Особливості правового статусу емітентів цінних паперів на внутрішньому ринку ЄС
ОК Вишняков, ІП Яновська
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 232-240, 2010
22010
Світовий досвід інтеграційних процесів на регіональному рівні
ВМ Монастирний
Теорія та практика державного управління, 453-459, 2009
22009
Створення зони вільної торгівлі з ЄС: питання правового забезпечення
ОК Вишняков
City, 193с, 2003
22003
Правова характеристика джерел митного права інститутів Європейського Союзу
ОЛ Хитра
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2015
12015
Спеціалізовані напрями модернізації зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом
ВВ Чайковська
Альманах міжнародного права, 55-64, 2015
12015
Наднаціональність як правовий феномен
ОК Вишняков
Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія” 14, 119-124, 2014
12014
Міжнародне економічне транскордонне співробітництво: суть, зміст, форми, суб" єкти
АО Старостіна, ОВ Бабанська
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
12014
Правові перспективи відносин України Митним союзом Євразійського економічного співтовариства
ОК Вишняков, АК Вишняков
12013
Європейська система скорочення викидів парникових газів: правовий аспект
ОГ Клак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція, 235-237, 2013
12013
Правовий механізм інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС
О Вишняков
Юридичний вісник, 99-106, 2011
12011
Перспективи входження України до внутрішнього ринку Європейського Союзу та інтеграційне правове регулювання
ОК Вишняков
Актуальні проблеми держави і права, 361-366, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20