Костючков, Сергій Карпович /  Костючков, Сергей Карпович / SК Kostychkov / Kostiuchkov, Serhii
Костючков, Сергій Карпович / Костючков, Сергей Карпович / SК Kostychkov / Kostiuchkov, Serhii
Херсонський державний університет
Verified email at ksu.ks.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ АНАЛИЗ)
СЕ Шишов, МА Бычков, КВ А., КС К., ПИ В.
402016
Громадянське суспільство і держава: політико-правові та соціальні аспекти взаємодії
СК Костючков
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
192012
Біополітичне підґрунтя філософсько-освітньої концепції в умовах громадянського суспільства: Монографія
СК Костючков
Херсон: Айлант, 2015, 2015
112015
Личность и гражданское общество: направления и формы взаимокорреляции
СК Костючков
Личность, общество, государство, право. Проблемы соотношения и …, 2012
112012
Гражданское общество: ориентация на общечеловеческие и национальные ценности в контексте гармонизации социальных отношений
СК Костючков
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология, 55-60, 2010
102010
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА КАК БИОСОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
КСК Лепницкий И., Пронин Э.А.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И …, 2014
8*2014
Парадигмальные характеристики системы образования в контексте плюралистичности современного мира
СК Костючков
Социально-гуманитарные исследования и технологии 4 (2), 42-48, 2015
52015
Місцеве самоврядування як фактор становлення громадянського суспільства в Україні: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 - політичні інститути та процеси
СК Костючков
Сімферополь: Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, 2011
5*2011
Different human images and anthropological colissions of post-modernism epoch: Biophilosophical interpretation
SK Kostyuchkov
Антропологические измерения философских исследований, 2018
42018
Основи соціальної держави та громадянського суспільства: Навчальний посібник
СК Костючков
Херсон: Айлант, 2016. – 256 с., 2016
42016
Місце і роль сучасної людини у планетарному бутті: біополітична інтерпретація
СК Костючков
Future Human Image: The Scientific Journal, 53-66, 2016
4*2016
Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства
СК Костючков
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2015
42015
Біополітичні концепції як результат імплікації біологічного і соціально-філософського знання
СК Костючков
Мультиверсум. Філософський альманах, 123-133, 2014
32014
Структурні особливості та системні якості громадянського суспільства: соціологічна інтерпретація
СК Костючков
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць, 723-727, 2013
3*2013
Толерантність як соціальна детермінанта розвитку громадянського суспільства
СК Костючков
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 80-82, 2012
32012
Пандемія короновірусної хвороби-2020: біополітична інтерпретація
СК Костючков
Актуальні проблеми політики, 117-124, 2020
22020
Компетентнісно-знаннєва підготовка людини до життя в умовах нового громадянського суспільства
СК Костючков
Гілея. науковий вісник., 230-234, 2016
22016
Особливості політичної соціалізації студентської молоді в умовах суспільства, що реформується
СК Костючков
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Соціологічні …, 2015
22015
Філософія співробітництва громадянського суспільства і місцевого самоврядування у контексті соціально-політичної взаємодії
СК Костючков
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Соціологічні …, 2015
22015
Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу
СК Костючков
Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 37-42, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20