Наталія Анатоліївна Воропай
Наталія Анатоліївна Воропай
Херсонський державний універистет, учений секретар
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
До оцінювання взаємодії у моделі «викладач-студент-середовище»
НА Воропай, ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова
Наука і освіта, 401-405, 2011
262011
Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
НА Воропай
Херсонський державний університет, 2011
212011
Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів
НА Воропай
Початкова школа, 5-6, 2007
132007
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 119-128, 2013
62013
До оцiнювання взаємодiї у моделi «Викладач-студент-середовище»
ОВ Спiваковський, ЛЕ Петухова, НА Воропай
Наука i освiта, 401, 2011
62011
До оцінювання взаємодіїу моделі «Викладач-студент-середовище»
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський, НА Воропай
Наука і освіта 4, 401-405, 2011
62011
Новая дидактика: от субъект-субъектных–к трисубъектным отношениям: учеб. пособие
АВ Спиваковский, ЛЕ Петухова, ГМ Кравцов, НА Воропай, ВВ Коткова
Херсон: Айлант, 2016
42016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самоосвітній діяльності студентів
НА Воропай
Обрії, 58-62, 2010
4*2010
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців початкової школи
НА Воропай
Вісник Київського міжнародного університету, 61-72, 2009
4*2009
Сутність поняття «самоосвітня компетентність» та рівні її сформованості у майбутніх учителів початкових класів
НА Воропай
Педагогічні науки, 216-221, 2011
32011
Становлення поняття «самоосвітня компетентність» у науково-методичній літературі
НА Воропай
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, 27-32, 2010
3*2010
Використання інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища у формуванні самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця початкової освіти
НА Воропай
"Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах …, 2010
22010
Переваги використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі організації самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів
НА Воропай
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету, 90-97, 2009
22009
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ самообразовательной КОМПЕТЕНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
НА Воропай
Інформаційні технології в освіті, 99-106, 2012
12012
Місце мотивації до самостійної роботи у формуванні професійних компетентностей майбутнього вчителя початкової школи
НА Воропай
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 19-26, 2009
1*2009
Самостійна робота студентів як засіб індивідуалізації їхнього навчання
НА Воропай
Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка, 52-57, 2008
1*2008
Мотивація навчальної діяльності молодших школярів
НА Воропай
Педагогічні науки, 84-89, 2007
12007
Використання можливостей web-мультимедіа енциклопедії при вивченні курсу «Історія педагогіки»
ЛЄ Петухова, НА Воропай
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 1 (21 …, 2017
2017
Відкрите навчання як альтернитива класно-урочній системі Я. Коменського
ЛЄ Петухова, НА Воропай
Педагогічний альманах, с. 260-266, 2017
2017
Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій
НА Воропай
Наукові записки, 75-78, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20