Ірина Данилюк-Черних
Ірина Данилюк-Черних
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Підтверджена електронна адреса в nung.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму
ІМ Данилюк-Черних, ВП Петренко
Регіональна економіка, 148-155, 2011
212011
Організація безперервної освіти персоналу нафтогазової галузі України-головна умова збереження і нарощування її конкурентоздатності
ЄІ Крижанівський, АП Андибур, ІМ Данилюк-Черних, ВП Петренко
Нафтогаз України, 2014
92014
Стан, цілі і завдання з розвитку людського капіталу підприємств нафтогазової промисловості: світ і Україна
В Петренко, ІМ Данилюк-Черних
Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля, 182, 2012
92012
Управління розвитком людських ресурсів підприємств на засадах сінтелектики
ІМ Данилюк-Черних
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2015
62015
Використання в кадровому менеджменті комп’ютерного тестування за концеп-цією Thomasa-Kilmanna,[in:] ІМ Данилюк-Черних, АБ Лис, ВП Петренко (eds.), ІІ Міжнародна наук.-практ
ІМ Данилюк-Черних
Internet-конференція «Управління соціально-економічним розвитком держави …, 2014
62014
Стан системи розвитку персоналу вітчизняних нафтогазових підприємств та організацій
ІМ Данилюк-Черних
Актуальні проблеми економіки, 305-313, 2014
62014
Аналіз теоретичних засад інтерпретації процесу як об’єкта управління
ВП Петренко, ІМ Данилюк-Черних, ЛМ Киба, ЕА Швидкий
Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія «Економіка та менеджмент …, 2010
6*2010
Людський капітал нафтогазової галузі національного господарства України–ключовий чинник і критична проблема їх модернізації і динамічного розвитку
ІМ Данилюк-Черних
Нафта і газ України-2013. Матеріали, 04-06, 2013
52013
THE CONDITION OF PERSONNEL DEVELOPMENT SYSTEM AT NATIONAL OIL & GAS ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS
IM Danylyuk-Chernykh
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 305, 2014
42014
Неперервний розвиток людських ресурсів нафтогазової галузі України–важливе задання галузевоорієнтованих закладів освіти
АП Андибур, ІМ Данилюк-Черних
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2013
32013
Аналіз використання концепції розвитку людських ресурсів в практиці управління персоналом вітчизняних підприємств
ІМ Данилюк-Черних
Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи. Збірник …, 2013
3*2013
Критерії оцінки професійного та інтелектуального рівня працівників підприємства
ІМ Данилюк-Черних
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
2*2012
Стратегічне партнерство суб’єктів господарювання з позицій поведінкової економіки
МО Данилюк, НО Крихівська, ІМ Данилюк-Черних
Видавничий дім" Гельветика", 2020
12020
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
I Danyliuk-Chernykh, R Lazorko
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2020
2020
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА УМОВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА
ВП Петренко, ІМ Данилюк-Черних
Scientific Herald Of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2018
2018
Про особливості використання краудфандингу для виконання соціально-житлових програм
ІМ Данилюк-Черних
ІФНТУНГ, 2017
2017
Інтелектуальний капітал та його вплив на інноваційний розвиток нафтогазового комплексу
ІМ Данилюк-Черних
ІФНТУНГ, 2016
2016
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ BANKING SYSTEM OF UKRAINE AT THE CURRENT STAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
ІМ Данилюк-Черних, ОВ Бойко
Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 777-780, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18