Stanislav V. Suslikov, Станислав Вячеславович Сусликов (ORCID:0000-0001-5779-7610)
Stanislav V. Suslikov, Станислав Вячеславович Сусликов (ORCID:0000-0001-5779-7610)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління персоналом та економіка праці/МІ Погорєлов, ПГ Перерва, СМ Погорєлов, ОП Косенко та ін
МІ Погорелов
Навчальний посібник/За ред. проф. Погорелова МІ, проф. Перерви ПГ, доц …, 2015
192015
Вплив на інноваційну сприятливість характеристик системи управління персоналом
ВГ Дюжев, СВ Сусліков, ОI Бойченко
Бізнес-навігатор, 142-146, 2017
102017
Повышение инновационной восприимчивости на основе классификации типовых полезных эффектов
СВ Сусликов, ВГ Дюжев, НН Дьякова
Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції [«Стратегія …, 2009
7*2009
Землеустройство как основа развития личных подсобных хозяйств населения
СВ Сусликов
Пермский аграрный вестник, 2015
62015
Состояние и перспективы развития личного подсобного хозяйства населения с использованием земель сельскохозяйственного назначения (на примере Пермского края)
НП Шалдунова, СВ Сусликов
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, 32-38, 2014
42014
Гибкие инновационно-восприимчивые группы как один из методов повышения инновационной восприимчивости предприятий и организаций
ВГ Дюжев, ВС Станислав, ЕА Тимофеева
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2009
42009
Інвестиційна привабливість інноваційних проектів
МА Усов, ОО Гаврись, СВ Сусліков
Класичний приватний університет, 2019
32019
Проблемы геодинамической безопасности эксплуатации газопровода «Чусовой-Березники-Соликамск»
ММ Задериголова, АС Лопатин, СП Сусликов
Труды Российского государственного университета нефти и газа им. ИМ Губкина …, 2016
32016
Формирование вторичной инновационной восприимчивости предприятий к технологиям НВЭ на основе типовых перечней полезных эффектов и негативных воздействий
СВ Сусликов, ВГ Дюжев
Інвестиції: практика та досвід, 61-65, 2015
3*2015
Методологічні основи управління оборотними коштами підприємства
СВ Сусліков, ЛА Жмінька
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2014
32014
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине" Проектирование, расчет и эксплуатация технологического оборудования" для студентов специальности 1-37 01 06 …
СВ Монтик, ЯА Акулич
БрГТУ, 2010
32010
Систематизация проблем и путей повышения инновационной восприимчивости предприятий и организаций к энергосберегающим технологиям
СВ Сусликов, ВГ Дюжев
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
3*2008
Организационно-экономические проблемы инновационно-инвестиционной деятельности в сфере нетрадиционной возобновляемой энергетики Украины
ВГ Дюжев, СВ Сусликов, ДВ Большаков
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, 2017
22017
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
ТОВ" Цифрова друкарня№ 1", 2012
22012
Концепция развития энергосберегающего кластера как активного фактора энергосбережения в рамках региона
СВ Сусликов, ВГ Дюжев
Материалы ІІ международной научно-практической конференции [«Инновационные …, 2010
2*2010
Використання модернізованого методу оптимізації цільових споживчих функцій під час обгрунтування застосування технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики
СВ Сусліков, ОО Гаврись, МА Усов
Інвестиції: практика та досвід, 24-29, 2019
12019
Оценка и прогноз технического состояния магистральных газопроводов по результатам диагностики
ИГ Ткаченко, СП Сусликов, СВ Иващенко, ВГ Гераськин, ОВ Малахова, ...
Газовая промышленность, 26-27, 2015
12015
Формирование инновационно-восприимчивой среды предприятия на основе комплексного подхода к совершенствованию системы управления персоналом
СВ Сусликов, ВГ Дюжев
Экономический вестник Донбасса, 120-125, 2015
12015
Разработка подходов к оценке инновационной восприимчивости технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики на основе аналитических материалов
ВГ Дюжев, СВ Сусликов
Механізм регулювання економіки, 9-23, 2015
12015
Формирование приоритетов технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики в Украине с позиции анализа их жизненных циклов
ВГ Дюжев, СВ Сусликов
Проблеми економіки, 52-58, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20