Підписатись
Лариса Запащук, Larysa Zapashchuk
Лариса Запащук, Larysa Zapashchuk
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка підприємства: формування компетентностей на основі тренінгів : начально-практичний посібник
МВ Афанасьєв, МВ Боровик, АВ Діоба, та ін.
51*2013
Енергозбереження як напрямок підвищення ефективності виробничої діяльност
ЛВ Запащук
Економіка та суспільство, 428-434, 2017
7*2017
Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх …
ГО Селезньова, ЛВ Запащук
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
6*2015
Методичні підходи до оцінки виробничого потенціалу промислового підприємства
ЛВ Запащук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 60-63, 2010
62010
Формування конкурентних переваг підприємства шляхом підвищення його енергоефективності
ЛВ Запащук
ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО, 303-308, 2018
32018
Енергоменеджмент як основа забезпечення енергоефективності виробничої діяльності підприємства
ЛВ Запащук
Інфраструктура ринку, 137-143, 2018
12018
ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Г Селезньова, Л Запащук
EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY, 141, 2019
2019
Планування і контроль на підприємстві : методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня
ГО Селезньова, ЛВ Запащук
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018
2018
Дорожня карта для формування бізнес-моделей сучасного українського виробничого підприємства
ЗЛВ Салун, М. М.
Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур …, 2018
2018
Організація виробництва: тестові завдання для студентів спеціальності 051" Економіка" першого (бакалаврського) рівня
ГО Селезньова, ЛВ Запащук
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Управління конкурентоспроможністю підприємства: методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня
ГО Селезньова, ЛВ Запащук
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Організація виробництва: методичні рекомендації до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня
МВ Афанасьєв, ЛВ Запащук
2017
Фактори формування виробничої стратегії підприємства
ЛВ Запащук
Актуальні проблеми розекономіки та логістики: матер. V міжнарод. наук.-практ …, 2017
2017
Тестові завдання з навчальної дисципліни" Стратегія підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030504" Економіка підприємства" всіх форм навчання
ГО Селезньова, ЛВ Запащук
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
2016
Тестові завдання з навчальної дисципліни" Конкурентоспроможність підприємства" для студентів спеціальності 8.03050401" Економіка підприємства" всіх форм навчання
ГО Селезньова, ГЛ Матвієнко-Біляєва, ЛВ Запащук
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни" Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів напрямів підготовки 6.030503" Міжнародна економіка", 6.030501" Економічна …
ОМ Красноносова, ОВ Нечипорук, КР Немашкало, ЕН Красноносова
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
Компетентністний підхід у побудові навчальних програм за спеціальністю «Економіка підприємства» : навчально-практичний посібник
Афанасьєв, М.В., Селезньова, Г.О., Запащук, Л.В., інші
2013
Збірник засобів діагностики : навчально-практичний посібник
Афанасьєв, М.В., Запащук, Л.В., Селезньова, Г.О, інші
2013
Стратегічний потенціал підприємства: підходи до визначення
ЛВ Запащук
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Донецьк, 15-17 …, 2012
2012
СТРУКТУРА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СТРАТЕГІЧНОМУ АСПЕКТІ
ЛВ Запащук
Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности, 59-60, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20