Валентина Нічий
Валентина Нічий
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
L’emploi des constructions impersonnelles dans les oeuvres des styles différents
V Nitchiy
Buletin ştiinţific, Fascicula filologie , Seria A. 23, P. 89-106, 2014
12014
Поняття особи у вивченні проблематики безособових речень
ВВ Нічий
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини 2019 - e-apsnim.bsmu …, 2019
2019
Семантико-синтаксичні особливості функціонування безособових конструкцій із займенниками il і ça у французькій мові
ВВ Нічий
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини 2017 - e-apsnim.bsmu …, 2017
2017
Відмінності між безособовими та неозначено-особовими конструкціями у французькій мові
ВВ Нічий
Materialy XII Międzynarodowej naukowi-practycznej konferencji “Wschodnie …, 2016
2016
Особливості вживання безособових конструкцій у французькій мові
ВВ Нічий
Materialy X Międzynarodowej naukowi-practycznej konferencji “Aktualne …, 2014
2014
Когнітивно-антропоцентричний підхід до вивчення безособових речень
В Нічий
Інтегральне мовознавство – багатомовність – літературний дискурс. Матеріали …, 2014
2014
Комунікативно-прагматичний підхід до вивчення безособових речень (на матеріалі французької мови)
ВВ Нічий
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного …, 2013
2013
Кореляційний аналіз вживання безособових конструкцій у різножанрових текстах (на матеріалі французької мови)
ВВ Нічий
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах, 115 – 123, 2011
2011
Інтерпретація будови безособових конструкцій у вітчизняному та романському мовознавстві
ВВ Нічий
Класична філологія у контексті сучасності. Міжнародна науково-методична …, 2011
2011
Витоки вчення про безособові конструкції у французькій мові
ВВ Нічий
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного …, 2010
2010
Особливості перекладу безособових конструкцій у французькій художній літературі українською мовою
ВВ Нічий
Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових статей …, 2008
2008
Безособові речення: підходи до трактування
ВВ Нічий
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного …, 2008
2008
Особливості вживання безособових конструкцій у лінгвістиці, як одному з елементів наукового стилю
ВВ Нічий
Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних …, 2007
2007
Специфіка використання безособових конструкцій у мовознавчих, фізичних та математичних наукових текстах
ВВ Нічий
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 238 – 244, 2007
2007
Порівняльна характеристика безособових конструкцій у різних текстах наукового стилю
ВВ Нічий
Матеріали VI міжнародної наукової конференції. Каразінські читання : Людина …, 2007
2007
Уживання безособових конструкцій у творах Франсуази Саган
ВВ Нічий
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія …, 2006
2006
Безособові речення в зарубіжній та вітчизняній лінгвістиці. (Стан проблеми)
ВВ Нічий
Сучасні дослідження з іноземної філології, 113-121, 2006
2006
Функціонування безособових конструкцій у художніх текстах (на матеріалі французької літератури)
ВВ Нічий
Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного …, 2006
2006
Конструкції із займенниками ce, cela, ça. Подібність та відміна від безособових конструкцій
ВВ Нічий
Науковий вісник Запорізького національного університету. Серія філологія …, 2005
2005
Безособова конструкція – причина суперечок різних лінгвістичних доктрин
ВВ Нічий
Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський …, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20