Шевчук Петро Георгійович (Shevchuk P.)
Шевчук Петро Георгійович (Shevchuk P.)
Кандидат педагогічних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене ms1.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
Атіка, 2010
272010
Основні підходи добору мови та середовища програмування як засобів навчання
PH Shevchuk
Інформаційні технології і засоби навчання 17 (3), 2010
72010
Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови С
ПГ Шевчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2013
62013
Програмно-технологічні умови використання мови C# для навчання програмування в загальноосвітніх навчальних закладах
ПГ Шевчук
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2011
62011
Порівняльний аналіз програмних технологій операційної системи Windows 8 для навчання програмування
ОМ Спірін, ПГ Шевчук
Інформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 65-73, 2014
42014
Від Pascal до C
ПГ Шевчук
Комп'ютер у школі та сім'ї, 40-45, 2011
32011
Проблема вибору мови та середовища програмування в якості засобу навчання
ПГ Шевчук
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2010
32010
ПЛАТФОРМА MICROSOFT. NET У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
PH Shevchuk
Інформаційні технології і засоби навчання 11 (3), 2009
32009
Навчання програмування в класах технологічного профілю загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання мови C
ПГ Шевчук
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2012
12012
Визначення результатів педагогічного впливу в процесі навчання програмування
ПГ Шевчук
Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів …, 2012
12012
Значення стилю програмування в процесі навчання учнів та студентів
ОМ Кривонос, ПГ Шевчук
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 148-150, 2011
12011
ORGANIZATION OF STUDENTS'RESEARCH WORK BY MEANS OF CLOUD SERVICES OFFICE 365
PH Shevchuk
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 69 (1), 54-63, 2019
2019
Організація дослідницької роботи учнів засобами хмарних сервісів Office 365
ПГ Шевчук
Інформаційні технології і засоби навчання, 54-63, 2019
2019
Система авторських тематичних сайтів методичної підтримки навчання програмування
ПГ Шевчук
Актуальні питання сучасної інформатики, 59-62, 2017
2017
Пошук інноваційних підходів щодо оцінювання знань майбутніх учителів в контексті формування соціального здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів
ВІ Бабич
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
2017
Начальный этап обучения программированию на основе объектно-ориентированной парадигмы
P Şevciuc
Univers Pedagogic 38 (2), 65-73, 2013
2013
Деякі можливості дистанційного навчання програмування мовою C# у загальноосвітніх навчальних закладах
ПГ Шевчук
Звітна наукова конф еренція Інституту інф орм аційних технологій і 343 …, 2011
2011
Рекомендації до проекту стандартів з інформаційно-комунікаційних компетентностей учителів інформатики
ОМ Шимон, КР Колос, ПГ Шевчук, НС Прилуцька
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі …, 2010
2010
Звіт про науково-дослідну роботу" Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного …
ВЮ Биков, ОВ Овчарук, ОМ Спірін, МІ Жалдак, ОВ Співаковський, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2010
2010
CRITERIA OF LANGUAGE AND PROGRAMMING ENVIRONMENT SELECTION FOR USE IN THE CAPACITY OF EDUCATIONAL AIDS
PH Shevchuk
Information Technologies and Learning Tools 17 (3), 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20