Антонова С.Є.
Title
Cited by
Cited by
Year
Житлова проблема: сучасний стан та досвід вирішення
СЄ Антонова
Коммунальное хозяйство городов, 188-192, 2008
42008
Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення населення як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку
СЄ Антонова, АМ Валюх, АЮ Якимчук
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 331-337, 2013
32013
Організаційно-правове забезпечення в сфері державного управління водозабезпечення населення
СЄ Антонова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
22014
Аналіз реалізації публічної житлової політики в місті Рівне
СЄ Антонова
Стратегія і тактика державного управління, 7-14, 2019
12019
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю …
ІЛ Сазонець, ОР Антонюк, АМ Валюх, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ...
12019
Державна політика у сфері професійної освіти в Рівненській області
СЄ Антонова
Стратегія і тактика державного управління, 5-10, 2018
12018
Державне регулювання розвитку економічного потенціалу Рівненської області на сучасному етапі
СЄ Антонова, ММ Присяжнюк, ОБ Сафронюк
Стратегія і тактика державного управління, 14-22, 2016
12016
Основні тенденції державного регулювання розвитку агропромислового комплексу України
СЄ Антонова, ВІ Корбутяк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2016
12016
Реалізація державної молодіжної житлової політики на місцевому рівні
СЄ Антонова
Стратегія і тактика державного управління, 111-115, 2014
12014
Розвиток державно-приватних відносин в сфері водозабезпечення населення
СЄ Антонова
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 71-77, 2013
12013
Запровадження дуплексної системи водопостачання міського населення
С Антонова
Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та …, 2012
12012
Удосконалення тарифу на послуги централізованого водопостачання
СЄ Антонова
Ефективна економіка, 2011
12011
Організаційно-економічні засади водозабезпечення населення міста
С Антонова
Схід, 2010
12010
Силабус навчальної дисципліни" Аналіз соціально-економічного розвитку регіону" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою …
СЄ Антонова
2021
Силабус навчальної дисципліни" Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо …
СЄ Антонова
2021
Публічне управління в сфері житлово-комунального господарства, будівництва та енергоефективності (укр.) Public administration in the field of housing and communal services …
СЄ Антонова
2021
Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні (укр.) Information and analytical activities in public administration (en.)
СЄ Антонова
2021
Місцеве самоврядування: понятійно-термінологічний словник
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, ІЯ Зима, ЛХ Тихончук, ОР Антонюк, ...
НУВГП, 2020
2020
Силабус навчальної дисципліни" Інститути публічної влади" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою" Публічне …
СЄ Антонова
2020
Силабус навчальної дисципліни" Публічне управління в житлово-комунальній сфері" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною …
СЄ Антонова
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20