Антонова С.Є.
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Житлова проблема: сучасний стан та досвід вирішення
СЄ Антонова
Коммунальное хозяйство городов, 188-192, 2008
32008
Організаційно-правове забезпечення в сфері державного управління водозабезпечення населення
СЄ Антонова
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
12014
Оцінювання ефективності управління розвитком водозабезпечення населення як один із пріоритетних напрямків регіонального розвитку
СЄ Антонова, АМ Валюх, АЮ Якимчук
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, 331-337, 2013
12013
Удосконалення тарифу на послуги централізованого водопостачання
СЄ Антонова
Ефективна економіка, 2011
12011
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (бакалаврської) роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Публічне …
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, АМ Валюх, ОР Антонюк, СЄ Антонова, ...
2020
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний аналіз в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійними …
СЄ Антонова
2020
Регіональний аналіз в публічній сфері (укр.) Regional analysis in the public sphere (en.)
СЄ Антонова
2020
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для здобувачів вищої освіти першого …
СЄ Антонова, ВІ Корбутяк, ЯП Цецик
2020
Методичні вказівки для практичних робіт та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Регіональний аналіз в публічній сфері» для здобувачів вищої освіти другого …
СЄ Антонова
2020
АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В МІСТІ РІВНЕ
СЄ Антонова
Стратегія і тактика державного управління, 7-14, 2019
2019
Робоча програма навчальної дисципліни Аналітико-синтетична переробка інформації для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа …
СЄ Антонова, ЯП Цецик
2019
Робоча програма навчальної дисципліни «Публічне управління в житлово-комунальній сфері» здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо …
СЄ Антонова
2019
Організація діяльності ОСББ (укр.) Organization of ACMH activities (en.)
СЄ Антонова
2019
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ" спеціальність 281" Публічне управління та адміністрування". Program of the Discipline" ORGANIZATION OF ACMH …
СЄ Антонова
2019
Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для здобувачів вищої освіти першого …
СЄ Антонова
2019
Методичні вказівки до підготовки, написання та процесу захисту кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю …
ІЛ Сазонець, ОР Антонюк, АМ Валюх, АЮ Якимчук, СЄ Антонова, ...
2019
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА" Місцеве самоврядування" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281" Публічне управління та адміністрування" галузі знань 28 …
ІЛ Сазонець, АЮ Якимчук, ЕВ Дробко, СЄ Антонова, АМ Валюх
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «ОСББ в системі управління житлом: організація та практика» для студентів усіх спеціальностей НУВГП першого (бакалаврського рівня …
СЄ Антонова
2018
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СЄ Антонова
Стратегія і тактика державного управління, 5-10, 2018
2018
Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз соціально-економічного розвитку регіону» для студентів, які навчаються за спеціальністю 281 «Публічне управління та …
СЄ Антонова
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20