Подписаться
Anatolii Mazaraki
Anatolii Mazaraki
Другие именаMazaraki A., Мазаракі А.А., Mazaraki А.A.
State University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
7301999
Інвестиційний менеджмент: підручник
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003
2182003
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія
ВМ Геєць
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 389, 39, 2008
209*2008
Народнохозяйственный комплекс и социальные проблемы
АИ Кочерга
Myslʹ,, 1981
1301981
Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність: монографія
АА Мазаракі, ДМ Пшеслінський, ІВ Смолін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 384, 2010
125*2010
Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: монографія
АА Мазаракі
К.: КНТЕУ, 2006
113*2006
Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур
ІІ Вербіцька
Сталий розвиток економіки, 282-291, 2013
1002013
Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-14, 2011
89*2011
Технологія харчових продуктів функціонального призначення
АА Мазаракі, МІ Пересічний, МФ Кравченко
Київ: КНТЕУ 1116, 2012
752012
Проектування закладів ресторанного господарства
АА Мазаракі
Київ: КНТУ, 2008
742008
Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: монографія
АА Мазаракі, ТМ Мельник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
702010
FinTech у системі суспільних трансформацій
А МАЗАРАКІ, С ВОЛОСОВИЧ
Scientia fructuosa 118 (2), 5-18, 2018
672018
Стан та перспективи розвитку:[монографія]/[СО Булгакова, АВ Василенко, ЛІ Василенко та ін.]; під ред
С ринок України
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007
67*2007
Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-17, 2010
652010
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: навч. посібник
НО П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 190-200, 2005
582005
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
572018
СО Булгакова, ОТ Колодій, ЛВ Єрмошенко та ін.; за заг. ред. АА Мазаракі
Ф і функціонування бюджетної системи України
К.: Книга, 2003.–344 с, 2003
55*2003
монографія/[АА Мазаракі, ВВ Юхименко, ОП Гребельник та ін.] За заг. ред. АА Мазаракі
У експортним потенціалом України
К.: Київ. нац. торг.–екон. ун-т, 2007
54*2007
Інноваційний потенціал України: монографія
АА Мазаракі
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
53*2012
Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2012
532012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20