Подписаться
Anatolii Mazaraki
Anatolii Mazaraki
Другие именаMazaraki A., Мазаракі А.А., Mazaraki А.A.
State University of Trade and Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knute.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
7001999
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія
ВМ Геєць
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 389, 39, 2008
2142008
Інвестиційний менеджмент: підручник
ІО Бланк, НМ Гуляєва
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003
2072003
Народнохозяйственный комплекс и социальные проблемы
АИ Кочерга
Мысль,, 1981
1231981
Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність: монографія
АА Мазаракі, ДМ Пшеслінський, ІВ Смолін
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 384, 2010
122*2010
Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку: монографія
АА Мазаракі
К.: КНТЕУ, 2006
118*2006
Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-14, 2011
85*2011
Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур
ІІ Вербіцька
Сталий розвиток економіки, 282-291, 2013
832013
Derzhavne finansove reguljuvannja ekonomichnyh peretvoren [State financial regulation of economic transformations]
IJ Chugunov, AV Pavelko, TV Kanjeva, A Mazaraki
K.: Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian], 2015
772015
Технологія харчових продуктів функціонального призначення
АА Мазаракі, МІ Пересічний, МФ Кравченко
Київ: КНТЕУ 1116, 2012
702012
Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: монографія
АА Мазаракі, ТМ Мельник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
662010
Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посібник. для студ. вищих. навч. закл.
АА Мазаракі
Київ: КНТЕУ, 2008
662008
Стан та перспективи розвитку:[монографія]/[СО Булгакова, АВ Василенко, ЛІ Василенко та ін.]; під ред
С ринок України
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007
59*2007
Formation of the national tourism system of Ukraine
A Mazaraki, M Boiko, M Bosovska, N Vedmid, A Okhrimenko
Problems and Perspectives in Management 16 (1), 68-84, 2018
552018
FinTech у системі суспільних трансформацій
А Мазаракі, С Волосович
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2018
552018
Інноваційний потенціал України: монографія
АА Мазаракі
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012
54*2012
Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2012
542012
Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства:[навч. посібник]
НО П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 190-200, 2005
542005
Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-17, 2010
522010
Монографія/АА Мазаракі, ВВ Юхименко, ОП Гребельник та ін.; за заг. ред. АА Мазаракі
У експортним потенціалом України
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун 2007, 209, 2007
51*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20