Follow
Шостак С.Є., Shostak S.Ye., С.Є. Шостак
Шостак С.Є., Shostak S.Ye., С.Є. Шостак
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Хвороби органів травлення (Діагностика і лікування)
ПЯ Григор’єв, ЄМ Стародуб, ЕП Яковенко, МЄ Гаврилюк, СЄ Шостак
Тернопіль,“Укрмедкнига”-2000.–220 с, 2000
162000
Основні закономірності та тенденції поширеності хвороб органів травлення
ЛМ Романюк, НЄ Федчишин, СЄ Шостак
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 49-52, 2013
72013
Факторы риска хронического панкреатита у жителей города и села
СЕ Шостак, ЕМ Стародуб, ЛН Романюк
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2014
52014
Ефективність Енерліву при дисфункціо нальних розладах біліарного тракту, поєднаних з іншою патологією органів травлення
СЄ Шостак
Новости медицины и фармации, 9-10, 2008
52008
Исследование эффективности психотропных средств для лечения дисфункциональных расстройств билиарного тракта
СЕМ Шостак С.Е.
Материалы 15 Юбилейного Межнародного Славяно-Балтийского научного форума…, 2013
22013
Пульмонологія в практиці сімейного лікаря
ККО Звершхановський Ф.А., Стародуб Є.М., Шостак С.Є.
Тернопіль: ТДМУ, 2008
22008
Обґрунтування доцільності використання тіотриазоліну в комплексній терапії хворих на хелікобактерзалежні захворювання
СЄ Шостак, МІ Швед
Сучасна гастроентерологія, 13, 2003
22003
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ–СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ
СЄ Шостак
Відповідальний за випуск: проф. НІ Ярема, 213, 2014
12014
Впровадження принципів доказової медицини на факультеті післядипломної освіти
ЄМ Стародуб, ОМ Масик, ОЄ Самогальська, ТБ Лазарчук, СЄ Шостак
Медична освіта, 64-66, 2006
12006
Обґрунтування впливу механізованого обробітку ґрунту на його ущільнення при проведенні польових робіт в умовах посушливого клімату півдня України: пояснювальна записка до…
С Шостак
ТДАТУ, 2021
2021
Intermittent fasting/nutrition in case of fatty pancreas disease
I Karpa, S Shostak, M Hrebenyk, O Levchyk, L Romanyuk, N Fedchyshyn
Pancreatology 19, S135, 2019
2019
Nonalcoholic fatty pancreas disease and food pauses method
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, L Romaniuk, N Fedchyshyn
Pancreatology 18 (4), S105, 2018
2018
Food pauses method in nonalcoholic fatty pancreas disease
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, O Levchyk, L Romaniuk, ...
Pancreatology 17 (4), S7, 2017
2017
Whether to include dimethicone in the complex regimen of patients with chronic pancreatitis
I Bilyk, S Shostak, Y Starodub, M Hrebenyk, O Levchyk
Pancreatology 17 (3), S18-S19, 2017
2017
Дослідження ефективності і доцільності включення препаратів Куплатон і Регідрон Оптім у комплексні схеми лікування хворих на хронічний панкреатит
СЄ Шостак
Семейная медицина, 105-110, 2017
2017
To the question about the improvement of treatment of fatty pancreas disease in Ukraine
TV I. Bilyk, S. Shostak, Ye. Starodub, M. Hrebenyk, O. Levchyk, L ...
Pancreatology 3, p.56, 2016
2016
Соціально-медичні аспекти та тенденції поширеності хвороб органів травлення серед мешканців України та Тернопільської області
СВЛ Романюк Л.М., Федчишин Н.Є., Шостак С.Є., Панчишин Н.Я.
Матеріали науково-практичної конференції Актуальні питання соціальної…, 2016
2016
Раціональне харчування - одна із віх профілактичної роботи сімейного лікаря
ДВА Шостак С.Є., Вуйцік М.І.
Збірник матеріалів науково-практичної конференції, 15 червня 2016 р., С.220-221, 2016
2016
Тактика ведення хворих із біліарним сладжем (огляд літератури і власні дані)
СЄ Шостак, ЄМ Стародуб, ВА Дударенко, МІ Вуйцік
Буковинський медичний вісник, 213-217, 2016
2016
Про корекцію гіпотонії жовчного міхура
ВМІ Шостак С.Є., Ониськів О.С., Зеленеька Л.І., Левчик О.І., Дударенко В.А.
Матеріали Всеукр. наук.- практ. конференції, 5–6 березня 2015 р., с.90, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20